Eva Mikulová Samospráva

Máte vytipovaného favorita na cenu mesta alebo primátora? Svoj návrh oznámte mestu

Verejnosť môže podávať návrhy na laureátov Ceny mesta Košice a Ceny primátora mesta za rok 2018. Návrhy je potrebné predložiť písomne aj elektronicky.

Ilustračný obrázok k článku Máte vytipovaného favorita na cenu mesta alebo primátora? Svoj návrh oznámte mestu
Foto: Eva Mikulová

Verejné ocenenia sa udeľujú každoročne v rámci osláv Dňa mesta Košice.

V návrhu je okrem základných údajov navrhovaného jednotlivca alebo kolektívu a kontaktov aj navrhovateľa potrebné uviesť i krátky text charakterizujúci dôvod ocenenia, ktorý bude v prípade jeho udelenia uvedený na listine. Zároveň musí obsahovať stručný prehľad pôsobenia alebo životopis navrhovaného so zameraním sa na oblasť, ktorá súvisí s návrhom na ocenenie.

Návrhy podávajte do 18. januára

Termín uzávierky na predloženie návrhov na Cenu mesta Košice je 18. január 2019. Mestské zastupiteľstvo ho môže udeliť za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, kultúrnej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti. Udeľuje sa raz ročne, najviac desiatim jednotlivcom a trom kolektívom. Cena mesta „in memoriam“ sa udeľuje najneskôr do dvoch rokov po úmrtí osobnosti navrhnutej na ocenenie.

Cenu primátora mesta udeľuje primátor obyvateľom s trvalým pobytom na území Košíc za ich záslužnú činnosť v prospech samosprávy a rozvoja mesta, za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, umeleckej, kultúrnej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti. Táto cena sa udeľuje najviac pätnástim jednotlivcom a trom kolektívom. Termín uzávierky na predloženie návrhov je 15. marec 2019.

„Návrhy na udelenie ocenení môžu predkladať predstavitelia mesta, poslanci mestského zastupiteľstva, orgány mestských častí, zástupcovia širokej verejnosti, najmä občianske združenia, humanitárne, kultúrne, cirkevné, umelecké, vedecké, vzdelávacie, podnikateľské a športové inštitúcie, ako aj ďalší obyvatelia mesta,“ uvádza magistrát.

Podrobnejšie informácie nájde verejnosť na webstránke mesta.

Zdroj: kosice.dnes24.sk/TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie