Eva Mikulová Samospráva

Mesto prijíma návrhy na udelenie verejných ocenení - Cena mesta a cena primátora

Každoročne v rámci osláv Dňa mesta Košice sa udeľujú verejné ocenenia „Cena mesta Košice“ a „Cena primátora mesta“.

Ilustračný obrázok k článku Mesto prijíma návrhy na udelenie verejných ocenení - Cena mesta a cena primátora
Zdroj: Mesto Košice

Cena mesta Košice – Cenu mesta Košice môže udeliť Mestské zastupiteľstvo v Košiciach za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, kultúrnej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti.

Ako informuje mesto na svojej oficiálnej stránke, verejnosť už môže posielať návrhy na tých, ktorí si ocenenia zaslúžia.

Cena mesta Košice

sa udeľuje každoročne raz v roku, najviac desiatim jednotlivcom a trom kolektívom. Cena mesta „in memoriam“ sa udeľuje najneskôr do dvoch rokov po úmrtí osobnosti navrhnutej na ocenenie.

Termín uzávierky na predloženie návrhov je 15. január 2021.

Cena primátora mesta

Túto cenu udeľuje primátor mesta Košice obyvateľom mesta s trvalým pobytom na území mesta za ich záslužnú činnosť v prospech samosprávy mesta a rozvoja mesta, za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, umeleckej, kultúrnej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti. Cena primátora mesta sa udeľuje každoročne raz v roku, najviac pätnástim jednotlivcom a trom kolektívom.

Termín uzávierky na predloženie návrhov na ocenenie jednotlivca alebo kolektívu je 15. marec 2021.

Návrhy na udelenie ocenení môžu predkladať predstavitelia mesta, poslanci mestského zastupiteľstva, orgány mestských častí, zástupcovia širokej verejnosti, najmä občianske združenia, humanitárne, kultúrne, cirkevné, umelecké, vedecké, vzdelávacie, podnikateľské a športové inštitúcie, ako aj ďalší obyvatelia mesta.

Zdroj: Dnes24.sk

Kam do mesta

Najčítanejšie