Zuzana Vajayová Rôzne

MsZ schválilo výmenu štatutárov v ďalších troch mestských podnikoch

Transparentné hospodárenie, ekonomické riadenie a nová dynamika riadenia boli podľa viceprimátora Košíc dôvody, pre ktoré dnes Mestské zastupiteľstvo dostalo návrh na odvolanie štatutárnych orgánov Správa majetku mesta Košice a Mestské lesy.

Za konateľov Správy majetku mesta Košice MsZ schválilo Milana Jankuru a Ondreja Margita, za riaditeľa Mestských lesov Tibora Rótha.

Podľa súčasného vedenie mesta Košice hospodárenie v mestskej firme Správa majetku mesta Košice (SMMK) bolo zlé a neekonimcké. „Pri predbežnej kontrole sa zistilo, že prenajíma lukratívne priestory v centre mesta podnikateľom za nižšie ceny a na iný účel, akoby mala. Konatelia Peter Herman a Štefan Rychnavský týmto porušujú stanovené všeobecne záväzné nariadenia mesta Košice,“ uviedol v pondelok (18.4.) vedúci referátu komunikácie Magistrátu mesta Košice Jozef Marko.

Pochybenia boli objavené vo viacerých prípadoch. V niektorých ide o prenájom pod cenu, v iných o iný účel prenajatia priestorov na papieri a iný v skutočnosti. Všetko sa týka najmä nebytových priestorov v centre Košíc na uliciach Alžbetina, Poštová a Hlavná. „Najvýraznejším príkladom je nebytový priestor na Hlavnej ulici 68. V ňom sídli viacero nájomníkov, ktorí platia menej, akoby podľa platných pravidiel prenajímania majetku mesta mali. Tie určujú ceny priestorov podľa miesta a účelu podnikania,“ dodal Marko.

Lazár predložil návrh na odvolanie oboch konateľov, ako aj riaditeľa Mestských lesov Juliána Tomaštíka. Podľa neho všetci sa ešte pred rokovaním MsZ písomne vzdali funkcie.

SMMK bola založená jediným spoločníkom – Mestom Košice dňa 29. októbra 1993. Hlavným predmetom činnosti SMMK je zabezpečovanie prevádzky, údržby a opravy budov vrátane všetkých zariadení v nich zabezpečovanie služieb výkonov vyplývajúcich z povahy zvereného majetku, prenajímanie všetkých nebytových priestorov vo zverených budovách, prevádzkovanie parkovísk, výkon činnosti stavebného dozoru, poskytovanie služieb závodného stravovania, správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu a iné činnosti.

Spoločnosť Mestské lesy bola založená jediným akcionárom – Mestom Košice dňa 13. mája 1993. Hlavným predmetom jej činnosti . je zabezpečovanie zakladania, pestovania, výchovy, obnovy a ochrany lesov v záujme ich zachovania a zveľaďovania pri rešpektovaní ich diferencovaného obhospodarovania s cieľom zabezpečenia produkčných a ostatných funkcií lesa, zabezpečenie dôslednej hygieny lesných porastov a účinnej ochrannej služby v lesoch, zabezpečovanie všetkých úloh v záujme záchrany a zachovania genofondu lesných drevín, výkon ťažby dreva v lesných porastoch, vrátane približovania, manipulácie a dopravy dreva, dodávky surového dreva, sortimentov a iných lesných výrobkov, zabezpečenie ostatných úloh, ktoré vyplývajú zo zákona o lesoch, týkajúcich sa lesného fondu, jeho ochrany a využívania, výkon poľovného práva a rybárskeho práva v poľovných a rybárskych revíroch, ako aj dozor nad touto činnosťou v revíroch prenajatých iným subjektom a iné činnosti.

MsZ dnes akceptovalo aj rezignáciu riaditeľa spoločnosti Správa mestskej zelene Františka Tampla a do funkcie bol menovaný na zastupovanie do času výberu nového riaditeľa na základe výberového konania Richard Majza.

Zdroj: TASR Foto: Ilustračné

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM