Na magistráte prebieha kontrola NKÚ

Kontrolu hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrolu plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly vykonáva v súčasnosti Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR v meste Košice.

Marek Šebeňa

Informáciu pre TASR potvrdila riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou NKÚ Lenka Nosáľová.
„Kontrolná akcia bola plánovaná v zmysle Plánu kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2009 a je v súlade s Koncepciou na realizáciu kontrolnej činnosti expozitúr NKÚ SR od roku 2008,“ spresnila Nosáľová.
Ako dodala, účelom tejto kontroly je preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s jeho majetkom, ako aj preveriť a vyhodnotiť plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontroly vykonanej v roku 2006.
„Predpokladáme, že výsledky tejto kontroly budú známe začiatkom roka 2010,“ uzavrela Nosáľová.

zdroj: TASR

Tento článok nie je možné komentovať.