Samospráva

Na sídlisku KVP chcú vytvoriť sociálny podnik, ktorý sa bude starať o čistotu a zimnú údržbu

Zamestnanie v sociálnom podniku by mali nájsť najmä dlhodobo nezamestnaní a ľudia zo sociálne vylúčených skupín. Má vzniknúť na jeseň.

Ilustračný obrázok k článku Na sídlisku KVP chcú vytvoriť sociálny podnik, ktorý sa bude starať o čistotu a zimnú údržbu
Zdroj: FB KVP-najkrajšie sídlisko

Miestne zastupiteľstvo košickej mestskej časti Sídlisko KVP na svojom štvrtkovom (23. 5.) rokovaní zriadilo obchodnú spoločnosť Podnik služieb KVP, s. r. o., ktorá sa bude následne uchádzať o štatút sociálneho podniku.

Cieľom je vybudovať komunitu ľudí, ktorá by zlepšila úroveň starostlivosti o zeleň a čistotu na sídlisku a zároveň by zvýšila ich participáciu na verejnom živote.

Dôvodom vzniku je predovšetkým nevyhovujúci stav zabezpečovania týchto služieb, informovala Ivana Padová z miestneho úradu.

Začali by na jeseň

Dotácie, granty a inú finančnú podporu na výkon jednotlivých činností bude môcť prijímať až po nadobudnutí štatútu sociálneho podniku. „Projekt je aktuálne na začiatku, schvaľovací proces trvá spravidla dva až štyri mesiace. Ak budeme úspešní, tak predpokladám, že niekedy na jeseň by sme mohli začať riešiť zamestnávanie ľudí cez úrady práce, vypisovať výberové konania a všetko potrebné k zabezpečeniu agendy, ktorú budeme musieť spĺňať ako podnikateľský subjekt,“ uviedol prednosta úradu mestskej časti Miroslav Michalus.

Sídlisko KVP je jedinou košickou mestskou časťou, ktorá vo vlastnej réžii zabezpečuje zimnú údržbu, kosbu zelene či výsadbu stromov. Ročne na to vynaloží približne 200.000 eur, a aj napriek tomu sú tieto služby poddimenzované.

Zamestnanie v sociálnom podniku by mali nájsť najmä dlhodobo nezamestnaní a ľudia zo sociálne vylúčených skupín. Ide napríklad o čerstvých absolventov škôl, ženy po materskej dovolenke, ktorým sa nedarí plnohodnotne zapojiť do pracovného procesu, či o ľudí nad 50 rokov, ktorí pre vek majú problém zamestnať sa.

Základné imanie na založenie sociálneho podniku predstavuje sumu 5000 eur, vyčlenené boli z rozpočtu mestskej časti z kapitálových výdavkov.

dodávky na KVP
4
Galéria
Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie