VIDEO: Na službu v zime sa poctivo pripravujú aj koníky jazdnej polície

Kopýtka koní jazdnej polície si v zime aj vzhľadom na náročnejší terén, v ktorom pôsobia, vyžadujú špeciálnu údržbu.

Zdroj: Facebook

Jazdná polícia vyráža do služby aj počas mrazivých zimných mesiacov. Služobným koníkom sa počas tohto obdobia dostáva špeciálna starostlivosť, aby mohli v zdraví pomáhať v boji proti zločinu.

Jazdná polícia v zime

Oddelenia jazdnej polície odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru so sídlom v Bratislave a Košiciach sú súčasťou poriadkových síl Policajného zboru. Jazdná polícia na základe požiadaviek jednotlivých útvarov hliadkuje v rámci celého Slovenska. Pomáha napríklad v chatových a rekreačných oblastiach, kde sa zameriava na zamedzenie krádeží dreva a vlámaní do rekreačných chát.

Základným predpokladom úspešného pôsobenia služobných koní je ich dobrý zdravotný stav a kondícia. O služobné kone sa každý deň starajú policajti oddelenia jazdnej polície, ktorí im zabezpečujú pravidelný pohyb, požadovanú hygienu a sústavný výcvik.

Pohyb v zimnom teréne na zľadovatelých plochách si vyžaduje špeciálne podkúvanie, ktoré vykonáva certifikovaný podkúvač koní.

„Za účelom dodržiavania základných zásad bezpečnosti pohybu v zimnom teréne sú služobné kone špeciálne podkuté za pomoci gumovej podložky, ktorá sa vkladá medzi podkovu a kopyto koňa, aby bol pohyb v teréne bezpečný, aby sa mokrý sneh nenabaľoval na končatiny koňa a aby nedošlo k nebezpečným úrazom,“ vysvetľuje Vincent Vaľko z Oddelenia jazdnej polície odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru so sídlom v Košiciach.

V úvode článku nájdete video z oddelenia jazdnej polície v Košiciach, kde certifikovaný podkúvač predvádza podkúvanie koní v zime.

Služobné kone

V Bratislave je v stajniach umiestnených desať služobných koní a výkon služby zabezpečuje deväť policajtov – jazdcov, v Košiciach je deväť služobných koní a výkon služby zabezpečuje osem jazdcov.

Policajti so služobnými koňmi sa pravidelne zúčastňujú rôznych rizikových športových podujatí, verejných zhromaždení, kultúrnych akcií a pôsobia preventívne v chatových a rekreačných oblastiach, kde sa zameriavajú na zamedzenie páchania trestnej činnosti krádeží dreva a vlámaní do rekreačných chát.

Pravidelne sa zúčastňujú aj medzinárodných súťaží jazdných polícií z rôznych európskych krajín, na ktorých dosahujú mnohé vynikajúce úspechy.

Zdroj: Facebook
Zdroj: bratislava.dnes24.sk