Utorok 23. júl 2019 Oľga  23 °C
Rôzne Správy

Na zozname je aj naše mesto: Košiciam udelia titul Európske mesto reformácie

Metropole východu sa dostane zaslúženej pocty. Košice budú onedlho spolu s ďalšími mestami ocenené významným titulom.

Ilustračný obrázok k článku Na zozname je aj naše mesto: Košiciam udelia titul Európske mesto reformácie
Foto: Lenka Fedorová / Zdroj: Dnes24.sk

Pri príležitosti udelenia titulu Európske mesto reformácie desiatim slovenským mestám sa 26. marca 2017 v Banskej Štiavnici uskutočnia slávnostné služby Božie v tamojšom Evanjelickom kostole.

Titul Európske mesto reformácie odovzdá generálny tajomník Spoločenstva evanjelických cirkví v Európe Michael Bünker, biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Rakúsku, ktorý prednesie aj kázeň. Liturgovať budú generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, dištriktuálni biskupi Milan Krivda a Slavomír Sabol a ďalší duchovní.

Bünker odovzdá titul Európske mesto reformácie do rúk primátorov a zborových farárov z vybraných desiatich miest na Slovensku najviac spätých s reformáciou. Vzácny titul dostane aj metropola východu.

Tento titul udelia aj ďalším mestám Pentapolitany, ktoré sa v roku 1549 spoločne prihlásili k evanjelickému náboženstvu podľa augsburského vyznania. Je to Levoča, Bardejov, Prešov, Sabinov, ďalej vybrané mestá Heptapolitany, bývalé banské mestá, ktoré v roku 1559 prijali vierovyznanie Confessio Heptapolitana – Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Kremnica a mesto Spišská Nová Ves.

Základnou myšlienkou Spoločenstva evanjelických cirkví v Európe (GEKE) je poukázať v tomto projekte na veľké rozmery reformácie v Európe.

V rámci tohto projektu sa mestá, ktoré boli späté s reformačným hnutím, stali súčasťou širšej siete mnohých miest z celej Európy. Informácie poskytla tajomníčka pre mediálnu komunikáciu Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku Edita Škodová.

Foto: Ilustračné

Zdroj: TASR