Webnoviny - Rôzne

Nedoplatky za odpad sa týkajú aj novorodencov

Podľa zistenia na Štatistickom úrade SR sa v roku 2010 narodilo 2 669 detí rodičom s trvalým pobytom v Košiciach.

Ilustračné foto: SITA/Ján Lörincz (WEBNOVINY) – „Z uvedeného počtu detí je prihlásených na miestny poplatok za komunálny odpad iba okolo 900 detí, napriek tomu, že túto povinnosť ukladá zákon všetkým rodičom novonarodených detí,“ informuje v tlačovej správe hovorkyňa košického magistrátu Martina Viktorínová. Dodala, že jeden z rodičov narodeného dieťaťa je povinný v zmysle zákona o miestnych daniach v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta ohlásiť túto skutočnosť mestu ako správcovi dane v lehote do jedného mesiaca od narodenia dieťaťa, za účelom vyrubenia miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

„Vyzývame všetkých rodičov, ktorí si nesplnili ohlasovaciu povinnosť, aby prihlásili k miestnemu poplatku všetky svoje deti do 31. mája 2011. Súčasne vyzývame aj ostatné osoby, ktoré majú trvalý pobyt, prechodný pobyt, alebo užívajú nehnuteľnosť v meste Košice a nesplnili si ohlasovaciu povinnosť, aby tak urobili do uvedeného termínu. Po uplynutí lehoty správca dane začne vyhľadávaciu a kontrolnú činnosť a osobám, ktoré si nesplnili ohlasovaciu povinnosť, uloží pokutu,“ uviedla Viktorínová.

Sadzba poplatku na osobu a kalendárny deň je 0,0859 eura. Mesto Košice poskytuje zníženie z uvedenej sadzby vo výške 30 percent deťom do päť rokov.

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM