Ohľadom zimnej údržby môžu občania kontaktovať dispečing magistrátu mesta

Prioritou sú štátne cesty a miestne komunikácie 1. triedy, cesty po ktorých premávajú linky MHD, ktorých prejazdnosť by mala byť ukončená do 8 hodín po napadnutí snehu.

Eva Mikulová
Ilustračný obrázok k článku Ohľadom zimnej údržby môžu občania kontaktovať dispečing magistrátu mesta
Foto: Eva Mikulová

O zimnej údržbe informuje na svojej webovej stránke mesto Košice

„Od vedenia Kositu niekoľkokrát denne dostávame presné správy, ktoré nám presne referujú, kde všade ich mechanizmy jazdia a čo robia. Dá sa povedať, že všetka dostupná technika a dostupný personál sú v plnom nasadení v teréne. Zároveň môžeme povedať, že aj vlastnými silami a to prostredníctvom príslušníkov mestskej polície, monitorujeme situáciu v jednotlivých košických mestských častiach a prácu Kositu. Takisto funguje linka medzi naším dispečingom a mestskými časťami, kde sa snažíme získať informácie o problematických úsekoch. Na základe týchto informácií potom urgujeme Kosit, aby na problematické úseky poslal techniku alebo ľudí a zabezpečil odstránenie snehu z chodníkov alebo ich opätovné vyčistenie od snehu," hovorí riaditeľ magistrátu Marcel Čop.

Odstraňujú aj sneh z parkovísk

Mesto podľa vedúceho referátu dopravy Juraja Cichanského zabezpečuje výkon zimnej údržby v súlade s jej operačným plánom podľa dôležitosti a stanovených priorít. Ako najdôležitejšie sú zabezpečované štátne cesty a miestne komunikácie 1. triedy, cesty po ktorých premávajú linky MHD, ktorých prejazdnosť by mala byť ukončená do 8 hodín po napadnutí snehu. Potom sa zabezpečujú ostatné miestne komunikácie a chodníky, ktorých prejazdnosť by mala byť ukončená do 24 hod. od napadnutia snehu. Okrem toho sa zabezpečuje aj odstraňovanie snehu z parkovísk, ktorých prejazdnosť má byť obnovená do 24 hodín od napadnutia snehu. 

„Mesto má v správe a údržbe celkovo 740 km ciest a chodníkov. V rámci zimnej údržby je zabezpečovaných 310 km ciest a cca 310 km chodníkov ktoré sú v zime udržiavané. Mesto neudržiava chodníky ktoré sú súbežné s udržiavanými a využívané v minimálnej miere a chodníky v parkoch. Jedná sa cca o 120 km, ktoré sú označené tabuľkou „Chodník v zimnom období neudržiavaný.“ Ak si chcú občania mesta pozrieť, či chodník napr. pred ich domom či cestou do práce alebo školy je udržiavaný alebo nie, zoznam neudržiavaných chodníkov nájdu aj v prílohe tejto správy,“ hovorí. 

Mesto Košice má zazmluvnenú techniku prostredníctvom dodávateľskej spoločnosti Kosit a.s. a to v počtoch: 14 veľkých mechanizmov, 19 malých mechanizmov a 11 nakladačov. Zároveň pre čistenie schodov a pre techniku neprístupných chodníkov, zastávok MHD má Kosit k dispozícií 70 pracovníkov, ktorí 12 hodín denne ručne čistia, resp. dočisťujú tieto úseky. 

„Pre zimnú sezónu 2018/2019 mesto Košice zahrnulo do návrhu rozpočtu finančné prostriedky vo výške 2 200 000 Eur čo je o 700 000 eur viac ako v predchádzajúcich rokoch. Vzhľadom na požiadavky jednotlivých mestských častí o navýšenie rozsahu udržiavaných chodníkov nad rámec pôvodného plánu o cca 70 km však i tieto finančné prostriedky budú pravdepodobne nedostatočné a bude ich potrebné navýšiť. Ak bude pokračovať takáto zima, predpokladané navýšenie nákladov na zimnú údržbu odhadujeme na zhruba 300 000 eur. Uvedomujeme si, že mesto vzhľadom na rozsah zabezpečovaných plôch a finančné možnosti nie je schopné zabezpečiť zimnú údržbu v plnom rozsahu na všetkých udržiavaných plochách. Značným problémom pri výkone zimnej údržby sú aj zle zaparkované vozidlá, ktoré znemožňujú prístup techniky a plnohodnotný výkon zimnej údržby,“dopĺňa Juraj Cichanský. 

Mesto hľadá ďalšie možnosti ako túto situáciu zlepšiť. V prípade, ak občania majú otázky na jednotlivé výkony zimnej údržby, môžu kontaktovať dispečing magistrátu mesta na čísle 16 126, alebo mobil 0903 602 383, resp. 0910 781 878. Zá­roveň na webstránke mesta je sprístupnený po kliknutí na ikonku občan a doprava aj Operačný plán zimnej údržby mesta Košice.

Zdroj: kosice.dnes24.sk