Ondrej Petričko Rôzne

Výsledky sčítania obyvateľstva: Koľko nás je a ako žijeme v okrese Michalovce?

Štatistický úrad Slovenskej republiky vykonal sčítanie obyvateľstva. Trvalý pobyt v okrese Michalovce má takmer 111-tisíc obyvateľov. V celom Košickom kraji žije presne 791 723 obyvateľov, čo je nárast oproti poslednému sčítaniu, ktoré bolo v roku 2001 o skoro 26 tisíc ľudí.

Ilustračný obrázok k článku Výsledky sčítania obyvateľstva: Koľko nás je a ako žijeme v okrese Michalovce?
Foto: Ondrej Petričko / Zdroj: Dnes24.sk

Výsledky tohto sčítania sú spracované k roku 2011. Oproti roku 2001 sa zvýšil počet obyvateľov žijúcich v okrese Michalovce približne o 1 500 občanov a podľa najnovších zistení je nás 110 842. Z toho mužov 53 992 a žien 56 850. V našom okrese žije 48 767 slobodných ľudí. Počet ženatých a vydatých občanov je 44 206. Pomerne dosť je rozvedených. Toto číslo sa vyšplhalo až na 9 085 ľudí. Kolónku uzatvárajú vdovy a vdovci, ktorých je 8 103. U 681 ob­čanov sa nepodarilo zistiť ich rodinný stav.

Štátna príslušnosť

V Michalovskom okrese žije 89,8% ľudí so štátnou príslušnosťou k Slovenskej republike. Inú štátnu príslušnosť má 0,5 % obyvateľov. Bez štátnej príslušnosti je 28 ľudí a pri 9,7 % občanov sa ju nepodarilo zistiť.

Národnosť

K slovenskej národnosti sa hlási 83 312 obyvateľov okresu Michalovce. Najsilnejšou národnostnou menšinou sú u nás Maďari, ku ktorým sa hlási 12 122 ľudí. Po nich nasledujú Rómovia, ktorých je aktuálne 3 956 a viac ako tristo príslušníkov vykazujú Ukrajinci s 369 ľuďmi, Česi s 365 ľuďmi a Rusíni s 325 prísluš­níkmi. Ďalej nasledujú Poliaci – 63, Rusi – 33, Nemci – 32, príslušníci moravskej národnosti – 31, Bulhari – 14, Srbi – 6, Chorváti, Židia – 4. U 10 103 občanov sa tento údaj nepodarilo zistiť. Keď si však porovnáme čísla ľudí podľa materinského jazyka, tak prichádzame k objektívnejším výsledkom. Ako svoj materinský používa slovenský jazyk 80 592 obyvateľov okresu Michalovce. K maďarskému materinskému jazyku sa prihlásilo 14 325 a k rómskemu 3 937 ľudí. U 10 410 ľudí sa tento údaj nepodarilo zistiť.

Náboženstvo

Najdominantnejšiu pozíciu má v našom okrese Rímskokatolícka cirkev, ku ktorej sa hlási 50 587 veriacich. Na druhom mieste čo do počtu ľudí sa umiestnila Gréckokatolícka cirkev s 19 303 veriacimi. Po nej nasleduje Reformovaná kresťanská cirkev s 10 570, Pravoslávna cirkev s 5 482, Evanjelická cirkev augsburského vyznania s 2 426 a Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia s 1 393 veriacimi. Žiadna iná cirkev v našom okrese nemá viac ako tisíc príslušníkov. Bez vyznania je 6 625 občanov a až 13 678 odmietlo zverejniť túto informáciu.

Vzdelanie

V okrese Michalovce žije až 19 542 ľudí bez vzdelania. Úplné stredné všeobecné vzdelanie dosiahlo 6 089 a vyššie odborné 1 805 ľudí. Na území okresu býva 3 150 ľudí, ktorí úspešne ukončili bakalárske štúdium. S titulom magister, inžinier, či doktor sa môže popýšiť 11 138 a doktorandským 538 ľudí. Údaje sa nepodarilo zistiť pri 3 649 obyvateľov nášho okresu.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM