Veronika Ondo-Cholewová Rôzne

Vyspovedali sme riaditeľa michalovského špitálu: Veľký rozhovor o novej nemocnici!

Vladimír Dvorový je šéfom michalovskej nemocnice. Prinášame vám s ním veľký rozhovor. Dozviete sa v ňom aj kopu zaujímavých informácií o novej nemocnici, ktorá je už pred dokončením.

Ilustračný obrázok k článku Vyspovedali sme riaditeľa michalovského špitálu: Veľký rozhovor o novej nemocnici!
13
Galéria
Zdroj: Svet zdravia

Čo prinesie ľuďom nemocnica, o ktorej hovoríte ako o nemocnici novej generácie?

Moderné medicínske a ošetrovateľské procesy. Michalovská nemocnica bude fungovať na princípe plávajúcich lôžok s mimoriadne precíznym manažovaním. Pobyt pacienta na lôžku bude krátky, ale intenzívny. Dôkladné a detailné riadenie diagnostických a terapeutických procesov umožní nový informačný systém. Hlavnou črtou nemocnice novej generácie je vysoká miera využitia budovy, ktorú nie je možné dosiahnuť bez ozaj dôsledného plánovania, ale nielen čo sa týka využitia postelí, ale aj pohybu lekárov a sestier po oddelení, podávania liekov, doručovania stravy, menenia bielizne či upratovania.

Idú práce podľa plánu, alebo nastal nejaký sklz či komplikácie? V ako štádiu je momentálne projekt nemocnice novej generácie?

V polovici novembra by sme mali mať v rukách kolaudačné rozhodnutie, až potom budeme môcť začať uvádzať novú budovu do prevádzky. Skôr to nebude možné. V decembri sa začne sťahovanie, počas ktorého budeme nastavovať, prispôsobovať a optimalizovať všetky procesy tak, aby tvorili funkčný celok. Pôjde síce už o ostrú prevádzku s pacientmi na lôžkach, ale ešte pred oficiálnym spustením prevádzky nemocnice. To je naplánované na január 2018, hoci presný dátum zatiaľ nebol stanovený. Je to mimochodom termín, ktorý uvádzame od samého začiatku, takže ideme podľa schváleného časového plánu. Ešte predtým však chceme oficiálne predstaviť nemocnicu novej generácie verejnosti, pravdepodobne niekedy koncom novembra, ešte pred sťahovaním. Nebudú v nej síce pacienti, ale inak bude po všetkých stránkach pripravená.

Bude teda nejaký deň otvorených dverí?

Áno, tak. Chceme to urobiť formou dňa otvorených dverí, aby si záujemcovia mohli prezrieť priestory novej nemocnice, dokonca aj také, do ktorých verejnosť bežne nemá prístup. Bude to svojim spôsobom unikátna príležitosť, ktorá sa im už viackrát nenaskytne. Jedna správa, prvý náhľad ešte pred otvorením poskytneme exkluzívne našim zamestnancom už v októbri.

Bude sťahovanie náročné?

Sťahovanie nemocnice je po logistickej stránke mimoriadne komplikovaná akcia. Navyše k 1. decembru chceme rozbehnúť nielen prevádzku, ale i nový informačný systém a niekoľko úplne nových procesov, ako je napríklad centrálna príprava liekov. Každá z týchto vecí je sama osebe zložitá operácia, aj keby sa robili samostatne, my ich budeme robiť naraz, takže všetko musí byť do posledného detailu pripravené. Spočiatku to bude taký mišmaš, keďže niekoľko dní bude časť zamestnancov fungovať už v nových priestoroch, no ešte so starým informačným systémom a podľa starých procesov, časť zamestnancov po presťahovaní začne používať rovno nový informačný systém a bude fungovať už podľa nových procesov. Potom budeme mať niekoľko týždňov na to, aby si veci sadli. Do konca roka však chceme byť so všetkým hotoví.

Aká bude postupnosť sťahovania?

Začneme najväčšími celkami. Ako prvé sa budú sťahovať diagnostické pracoviská, po nich oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, urgentný príjem a na záver štandardné lôžkové oddelenia a pôrodnica. Po nich prídu na rad menej akútne úseky. Samozrejme, vopred budeme musieť zabezpečiť všetky logistické toky. Sťahovanie začne počas prvého decembrového týždňa. Ešte pred tým by sme verejnosti radi odprezentovali novú budovu formou dňa otvorených dverí. Nemocnica ba mala byť v plnohodnotnej prevádzke už pred Vianocami.

Zdroj: Svet zdravia

V čom bude spočívať hlavný rozdiel medzi novou a predošlou starou nemocnicou?

Stále pôjde o všeobecnú nemocnicu, bude však poskytovať náročnejšiu medicínsku starostlivosť, než akú ponúkajú okresné alebo regionálne nemocnice. Bude sa zameriavať na akútne a operačné odbory, naopak nebude sa vôbec zaoberať dlhodobou starostlivosťou a rehabilitáciou. Pacient by v nej nemal stráviť viac ako päť dní. Z tohto dôvodu v nej nenájdete napríklad psychiatriu.

Čo všetko sa zmení pre pacientov?

Michalovce budú rozsahom svojho záberu takmer terciárna alebo koncová nemocnica. Budú poskytovať výkony, ktoré robia regionálne nemocnice, ale zároveň budú zabezpečovať aj špecializované činnosti, za všetky môžem spomenúť napríklad onkologickú chirurgiu. Inak povedané, budeme posilňovať potenciál tradičných odborov, ako je interná medicína, ktorú plánujeme rozšíriť o gastroentero­lógiu, endokri­nológiu a ďalšie spektrum výkonov, no súčasne chceme zavádzať aj nové, napríklad invazívnu angiológiu alebo spondylochirurgiu. Chystáme sa na reprofiláciu neurológie, ktorá bude zabezpečovať invazívnu liečbu cievnych mozgových príhod. V oblasti urológie budeme robiť operácie karcinómov prostaty a obličiek. Je toho dosť, dôležitejšie však je, že našou ambíciou je dostať v priebehu niekoľkých rokov najmenej tri naše pracoviská na národnú úroveň. Prvým by mala byť onkológia.

Zakúpite aj nové prístroje pre pacientov, ak áno, aké?

V novej nemocnici uvažujeme s oveľa vyššími výkonmi, tie však neurobíte, pokiaľ nemáte s čím. Kompletne sme prerobili biznis plán, aby sme mohli nakúpiť nové prístroje. V týchto dňoch finalizujeme špecifikácie a začíname pripravovať výberové konania pre veľkú aj malú zdravotnícku techniku. V spolupráci s primármi a vrchnými sestrami konzultujeme počty, typy a parametre jednotlivých prístrojov. Použiteľné a stále funkčné prístroje, nakúpené v ostatných rokoch, budeme samozrejme používať naďalej.

Nemocnica novej generácie nie je len o budove, ale aj o ľuďoch. Čo očakávate od zamestnancov, ktorí v nej budú pracovať?

Lekári, sestry či asistenti, všetci by mali byť absolútni profesionáli, čo sa týka odbornosti, ale aj komunikácie s pacientmi. Budeme prísne dbať na kvalitatívne parametre medicínskych výkonov. Pokiaľ ide o kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, budeme sa porovnávať medzi sebou navzájom, ale aj s ostatnými nemocnicami. Od personálu budeme požadovať, aby bol iniciatívny pri hľadaní ciest, ako robiť veci lepšie. Budeme pracovníkov motivovať, aby podávali perfektné výkony a videli v tom zmysel svojej práce. Okrem špičkového pracovného prostredia chceme mať aj špičkové tímy, ktoré budú umocňovať schopnosti jednotlivcov.

A budete prijímať aj nových zamestnancov?

Áno, už sa tak dokonca deje. Vypísali sme konkurzy a prijali šestnásť nových absolventov medicíny. Ak vezmeme do úvahy, že v michalovskej nemocnici dnes pracuje asi 110 lekárov, ide takmer o 15-percentné navýšenie lekárskeho stavu. To však nie je koniec, naším zámerom je zvýšiť počet lekárov oproti súčasnosti o 30 percent. Potrebujeme totiž výrazne skvalitniť a posilniť niektoré medicínske tímy, aby sme mohli zabezpečovať všetky nové činnosti, čiže hľadáme hlavne odborníkov pre urgentný príjem a oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, ale aj pre ďalšie špecializácie, ktoré budeme rozširovať.

Niektoré staré budovy sa obnovili, niektoré ste postavili nové. Čo však so starými, ktoré neprešli rekonštrukciou?

V tomto momente prebieha rekonštrukcia vonkajšieho plášťa budovy riaditeľstva. V ňom zostanú doterajšia administratívna časť ako aj kuchyňa. Súčasťou novej nemocnice budú aj zrekonštruované pavilóny infektológie a onkológie. Obidva by sme radi ešte ďalej modernizovali, aby sa priblížili štandardom novej budovy. Chirurgický pavilón bude zbúraný a na jeho mieste postavíme novú budovu. Presné detaily a časový harmonogram však ešte nie sú definitívne známe. V tomto pavilóne, ktorý bude priamo prepojený s novou budovou, by sme chceli sústrediť všetky ambulancie. Po otvorení novej nemocnice budeme ešte nejaký čas využívať aj internistický pavilón, kam dočasne umiestnime všetky ambulancie, ktoré sa len budú dať.

Zdroj: Svet zdravia

Aké oddelenia teda po otvorení ľudia nájdu v novej budove?

Nemocnica novej generácie bude organizačne rozčlenená na klastre, čo nám umožní využívať systém plávajúcich lôžok. Napríklad internistický klaster bude pozostávať z troch oddelení, interného, pľúcneho a neurologického, ktoré budú lokalizované vedľa seba na jednom podlaží. Každý z pacientov týchto oddelení bude môcť ležať na hociktorej izbe, kde bude voľné lôžko. Zatiaľ čo sestry sa budú starať o určený počet pacientov na zverenom úseku bez ohľadu na ich diagnózu, čiže takpovediac na geografickom princípe, tak lekári budú chodiť za chorými podľa diagnózy, to znamená internisti za internistickými pacientmi, neurológovia za neurologickými a pneumológovia za ľuďmi s pľúcnymi ochoreniami. No a za plynulý chod týchto organizačných jednotiek z prevádzkového hľadiska budú zodpovední manažéri klastrov. Samozrejme odbornú stránku poskytovania zdravotnej starostlivosti budú zodpovední klinickí manažéri – primári a vedúce sestry.

Nemocnica bude mať šesť veľkých operačných sál, dve sály pre jednodňovú chirurgiu a jednu sálu na akútne pôrody cisárskym rezom. Keďže to budú špičkovo vybavené operačné priestory, ktorých prevádzka je veľmi drahá, budú musieť byť maximálne vyťažené. Preto potrebujeme otočiť veľké množstvo pacientov. Okolité nemocnice vo Vranove nad Topľou, Trebišove alebo Humennom sa však vôbec nemusia obávať, že im chceme prebrať klientov. Nám ide najmä o pacientov, o ktorých sa nemocnice Sveta zdravia na východnom Slovensku momentálne nedokážu postarať a posielajú ich na vyššie pracoviská do Prešova a Košíc.

Ako sa pripravujete na prevádzku, či samotné spustenie novej nemocnice?

Momentálne kreujeme medicínsku stratégiu na najbližšie tri roky. Všetci primári vypracúvajú podklady za svoje odbory. Navrhujú, aké výkony budú poskytovať ich oddelenia, koľko lekárov budú potrebovať, aké prístrojové vybavenie požadujú doplniť, či chcú otvárať nové ambulancie, či bude nutná spolupráca s externým prostredím a podobne. Následne sa v letných mesiacoch zameriame na spresnenie procesného manuálu, podľa ktorého bude nemocnica fungovať. Na jeseň sa začnú školenia, ktoré sa budú týkať nových pracovných postupov. Každý zamestnanec dostane informáciu, kde bude pracovať a ako budú zložené nové tímy. Od októbra už sa budú priamo v novej budove oboznamovať s prostredím a so spôsobom práce, ktorá ich čaká, hoci zatiaľ ešte bez pacientov. Prechod pracovníkov na nové pôsobiská a prípravu pracovísk budú mať na starosti tzv. manažéri klastrov, čo je úplne nová pozícia, ktorú sme zriadili. Budú chystať priestory, nábytok, počítače a tlačiarne, pripravia postele, zdravotnícky materiál, liečivá a nástroje a zaškolia si svojich podriadených.

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Michaloviec a okolia

Nemocnica novej generácie je pred dokončením: Fotky, ktoré vás určite zaujmú!
13
Galéria
Zdroj: Svet zdravia
Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM