Andrea Mesarčíková Rôzne

Maturanti si do štvrtka vyberajú predmety

Žiaci v maturitnom ročníku si musia do štvrtka 30. septembra zvoliť predmety, z ktorých chcú maturovať a zároveň nahlásiť úroveň náročnosti pri cudzom jazyku spolu so špeciálnymi potrebami.

Maturant vykoná skúšku povinne zo štyroch predmetov. Maximálne dva ďalšie si môže zvoliť ako dobrovoľné. Do 15. októbra musia žiaci zahlásiť prípadnú zmenu vybraných predmetov a úrovne.
Povinne žiak maturuje zo slovenského jazyka a literatúry a cudzieho jazyka. Vyberá si tiež predmet zo skupiny prírodovedných, spoločenských alebo ostatných predmetov, u ktorých hodinová dotácia bola aspoň šesť hodín. Štvrtý voliteľný predmet môže byť akýkoľvek.
Maturitná skúška sa skladá z internej a externej časti. Internú časť maturitnej skúšky tvorí písomná forma a ústna forma. Z vybraných predmetov štát overuje úroveň vedomostí maturantov testami externej časti, ktorú organizačne zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. V stredných odborných školách sa maturuje aj z teoretickej a praktickej časti odbornej zložky.
Externá časť a písomná forma internej časti maturít sa uskutoční v marci. Do konca marca musí riaditeľ strednej školy na návrh predmetovej komisie schváliť maturitné zadania jednotlivých predmetov ústnej formy internej časti maturitných skúšok, ktorých súčasťou je aj zoznam povolených učebných pomôcok. Termín ústnych maturít má byť stanovený neskôr, zvyčajne žiaci odpovedajú pred komisiou v máji.

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM