PS Správy

Mesto Rožňava neobnoví prevádzku svojich škôl! Zatiaľ to platí k tomuto dátumu

Na oficiálnej stránke mesta o tom informuje primátor Rožňavy Michal Domik.

Ilustračný obrázok k článku Mesto Rožňava neobnoví prevádzku svojich škôl! Zatiaľ to platí k tomuto dátumu
Zdroj: archív Ľubice Demčákovej

„Mesto Rožňava, ako zriaďovateľ MŠ Pionierov 639/18, MŠ Štítnická 337/, MŠ Ernesta Rótha 518/4, MŠ Vajanského 370/6, MŠ Kyjevská 2020/14, MŠ – Óvoda Krátka 1825/28, MŠ s VJM, Komenského 5, ZŠ Zlatá 2, ZŠ akad. J. Hronca, Zakarpatská 12, ZŠ Pionierov 1, SŠ Komenského 5, ZUŠ Akademika Hronca 3490/9B, na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/10079:1-A1810 z 5. februára 2021, v súlade s opatreniami na celonárodnej úrovni v zmysle COVID AUTOMATU, ako aj v súlade s aktuálne platným uznesením vlády SR č. 77/2021 z 5. februára 2021 a taktiež na základe odporúčania RÚVZ v Rožňave oznamuje, že vzhľadom na pretrvávajúci nepriaznivý stav ochorenia a šírenia sa Covid –19 / Rožňavský okres je už druhý mesiac v čiernej fáze – IV. stupeň varovania / neobnoví prevádzku svojich škôl k 1. 3. 2021,“ informuje v správe primátor Rožňavy.

Zároveň informuje rodičov o plánovaných krokoch možného postupného otvárania škôl.

Čo treba?

Medzi najdôležitejšie kritéria obnovenia prevádzky škôl patrí zlepšenie stavu ochorenia a šírenia sa koronavírusu /zníženie počtu nakazených/ v okrese Rožňava – na základe relevantných údajov od RÚVZ v Rožňave. Negatívny výsledok antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie Covid-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia zákonných zástupcov žijúcich v spoločnej domácnosti neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

„Priebežný prieskum počtu detí a žiakov so záujmom o prezenčnú formu vyučovania a to v poradí: materské školy, 1. stupeň základnej školy, 2. stupeň základných škôl, základná umelecká škola v závislosti od postupného otvárania jednotlivých stupňov ZŠ. Priebežný prieskum personálneho zabezpečenia prevádzky školy,“ doplnil.

Ako na záver doplnil, na základe COVID AUTOMAT-u sa bude situácia pravidelne – týždenne – monitorovať a aktuálne informácie budú zverejnené na webových sídlach škôl resp. mesta Rožňava.

„Taktiež budú zákonní zástupcovia informovaní o možnostiach pretestovania. Odporúčame využiť možnosti pretestovania sa priamo na mobilných odberných miestach zriadených na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava. Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti nás všetkých, po prerokovaní s inými zriaďovateľmi škôl, vás žiadame o zváženie pretestovania obidvoch rodičov aj v prípade, že žijú v spoločnej domácnosti,“ dodal na záver v správe Domik.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: Ilustračné

Prečítajte si tiež

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM