Správy

Na rekonštrukciu a údržbu ciest a mostov pôjde tento rok 43 miliónov eur: Ktoré sa opravia na Gemeri?

V tohtoročnom rozpočte Košického samosprávneho kraja (KSK) je na opravy, rekonštrukcie a údržbu mostov a ciest II. a III. triedy celkovo vyčlenených 43 miliónov eur.

Ilustračný obrázok k článku Na rekonštrukciu a údržbu ciest a mostov pôjde tento rok 43 miliónov eur: Ktoré sa opravia na Gemeri?
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk

Kraj pripravuje rekonštrukciu 12 mostov a takmer 30 kilometrov ciest vo všetkých okresoch kraja s kapitálovými výdavkami 24,78 milióna eur. Informoval o tom vo štvrtok Úrad KSK. Na bežnú údržbu ciest a mostov schválilo krajské zastupiteľstvo finančné prostriedky vo výške 15,5 milióna eur. „Opravy vozoviek lokálnymi vysprávkami vykonávame už od 9. apríla vlastnými kapacitami Správy ciest KSK. Realizujeme ich kombináciou studených a teplých technológií. Technológiu tzv. studeného asfaltovania využijeme aj pri súvislých opravách ciest, čo by malo podľa predbežných prepočtov priniesť úsporu v rozpočte na tento rok vyše pol milióna eur,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

V kapitálových výdavkoch sú zahrnuté úver Európskej investičnej banky (EIB), vlastné zdroje a financovanie cez Integrovaný regionálny operačný program. Jednou z finančne najnákladnejších investícií bude obnova povodňami poškodených ciest v okrese Košice-okolie. V rámci nej bude zrekonštruovaná vozovka od obce Kostoľany nad Hornádom po Obišovce a cesta z obce Kysak do Veľkej Lodiny.

Rekonštrukcia oboch komunikácií by mala stáť zhruba 4,1 milióna eur a bude financovaná z úveru EIB. Okrem toho prejde rekonštrukciou cesta v obci Čečejovce, úsek od križovatky obce Čaňa smerom do obce Haniska a komunikácia v obci Vyšný Klátov. V Trebišovskom okrese opravami prejde vozovka od obce Čerhov po Malú Tŕňu. Z dôvodu zosuvov budú zrekonštruované komunikácie v obci Trhovište a v obci Baška.

Z vlastných zdrojov kraj pripravuje rekonštrukcie ciest v intraviláne mesta Nálepkovo, úsek pri vodnej nádrži Palcmanská Maša či vozovku od obce Záhor po Pinkovce. Opráv sa dočká aj oporný múr pri ceste v katastri obce Žakarovce a tri mosty v havarijnom stave na území obcí Kováčová, Olcnava a Hnilčík. Úrad KSK v tomto roku plánuje vypracovať aj projektové dokumentácie na rekonštrukciu ciest v Rudňanoch a Smolníku.

„V havarijnom stave máme 60 kilometrov ciest II. a III. triedy. Prostriedky na ich rekonštrukciu sme rozdelili do všetkých okresov s prihliadnutím na to, kde je najhoršia situácia. V najbližšom období začneme proces verejného obstarávania tak, aby sme s prípravou rekonštrukcií začali už v priebehu leta,“ uviedol Trnka.

Samosprávny kraj bude v tomto roku pokračovať aj v investičných akciách schválených zastupiteľstvom v minulom období. Z rezervného fondu budú financované rekonštrukcie vo výške 288 500 eur, a to zosuv oporného múra vedľa cesty III/3374 – Slivník, oporný múr Markušovce a zosuv nad priepustom – Nový Salaš.

Z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie sú na rekonštrukcie mostných objektov vyčlenené peniaze vo výške 2,49 milióna eur. Zrekonštruované budú mosty v rámci obcí Vojany, Veľké Raškovce, Oborín, Onča, Nižná Myšľa, Zatín, Péder, Veľký Folkmár, Brzotín, Sírnik a Margecany.

Za uplynulých desať rokov vynaložil kraj na opravy a údržbu svojich ciest, ktoré zabezpečuje Správa ciest KSK, vyše 100 miliónov eur. Vzhľadom na veľké množstvo výtlkov aj na čerstvo zrekonštruovaných úsekoch ciest chce Úrad KSK preveriť, v akej kvalite sa v minulosti realizovali ich rekonštrukcie.

„Mnohé z našich ciest sú už po pár mesiacoch v porovnateľne zlom stave, v akom sa nachádzali aj pred opravou výtlkov. Nevylučujem, že aj pre zanedbanú alebo nesprávne prevedenú údržbu máme v havarijnom stave také veľké množstvo ciest. Chceme nielen efektívne vynakladať finančné prostriedky na opravy ciest, ale efektívne ich aj opravovať,“ konštatoval Trnka. Dodal, že KSK zakúpil aj váhy na váženie vozidiel v snahe predísť tomu, aby po krajských cestách prechádzali preťažené kamióny, ktoré ich neúmerne zaťažujú. Prvé takéto váženie by sa malo uskutočniť začiatkom leta.

V rozpočte KSK sú vyčlenené aj financie na nákup techniky určenej na rekonštrukcie ciest, a to vo výške 4,6 milióna eur, z toho z úveru z EIB 2,6 milióna eur. KSK vlastní celkovo 1957 kilometrov ciest II. a III. triedy a 658 mostných objektov.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM