Peter Simon Správy

Náčelník mestskej polície bilancuje: Koľko priestupkov zaznamenali v uliciach Rožňavy?

Mestská polícia v Rožňave bilancuje. Svetlo sveta uzrela Správa o činnosti za 1. polrok 2019. Pred primátorom a poslancami ju na zastupiteľstve predniesol náčelník Róbert Hanuštiak.

Ilustračný obrázok k článku Náčelník mestskej polície bilancuje: Koľko priestupkov zaznamenali v uliciach Rožňavy?
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk

Svetlo sveta uzrela správa o činnosti Mestskej polície Rožňava za I. polrok 2019. Ako pred zastupiteľstvom hneď na úvod povedal náčelník Róbert Hanuštiak, správa je vypracovaná v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave, ktoré ukladá náčelníkovi Mestskej polície Rožňava pravidelne polročne predkladať orgánom mesta správy o činnosti mestskej polície.

„Darí sa nám na veľmi dobrej úrovni udržiavať spoluprácu s Policajným zborom Slovenskej republiky a spoločne prijímať účinné opatrenia na potlačenie protiprávneho konania na území nášho mesta. V hodnotenom období sme sa sústredili najmä na preventívne aktivity a zvyšovanie odbornej úrovne našich príslušníkov a realizovali sme aj viacero preventívno-bezpečnostných akcií zameraných aj na deti a seniorov,“ uviedol náčelník mestskej polície.

Ako doplnil, celkovo mestská polícia v I. polroku 2019 vykonala 427 hliadok, čo je nárast o 19 hliadok oproti porovnateľnému obdobiu predchádzajúceho roka. „Odstránili sme 11 vrakov vozidiel. Mestská polícia v hodnotenom období v rámci vecnej a miestnej príslušnosti riešila 1857 priestupkov, čo je nárast o 508 priestupkov oproti I. polroku roku 2018. Uvedený nárast bol spôsobený najmä cieľavedomou a systematickou riadiacou prácou vedenia a tým aj väčšou efektivitou vykonaných hliadok. Intenzívne sme kontrolovali aj povinnosti držiteľov psov, čoho výsledkom bolo zistených 66 priestupkov, čo je o 12 viac ako v I. polroku 2018,“ povedal náčelník Róbert Hanuštiak.

Následne doplnil, že hlavným nedostatkom, aj keď nesúvisí priamo s činnosťou mestskej polície, je nezáujem o pracú mestského policajta. „Nakoľko v tomto období sme realizovali tri neúspešné výberové konania na pozíciu príslušníka mestskej polície. Vzhľadom k tomu prijímame určité opatrenia aj s podporou pána primátora a pevne verím, že v ďalšom období sa nám to poradí už úspešne zrealizovať,“ uviedol Hanuštiak a dodal, že ďalšom období bude činnosť mestskej polície pokračovať podľa Plánu činnosti MsP na rok 2019.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM