Andrea Mesarčíková Rôzne

O prvý OP treba požiadať najneskôr 30 dní pred dovŕšením 15. roku veku

Občiansky preukaz (OP) je povinný mať každý občan, ktorý dovŕšil 15. rok veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Ako pre TASR uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Viktor Plézel, v prípade prvého OP sa žiadosť o jeho vydanie podáva najskôr 90 dní a najneskôr 30 dní pred dovŕšením tohto veku.
„Doklady potrebné na vydanie občianskeho preukazu sa predkladajú v prvopise, osvedčenom odpise alebo osvedčenej kópii. Pri cudzojazyčnom doklade sa predkladá osvedčený preklad do štátneho jazyka,“ priblížil Plézel. V prípade vydania prvého občianskeho preukazu je potrebné predložiť rodný list (doklad o rodnom čísle), potvrdenie o hlásení trvalého pobytu vydané príslušným orgánom (nevyžaduje sa, ak tento orgán zaznamenal údaje o aktuálnom trvalom pobyte občana priamym vstupom do registra obyvateľov Slovenskej republiky – pozn. TASR) a ďalšie doklady osvedčujúce skutočnosti, ktoré sa uvádzajú v občianskom preukaze.
Občiansky preukaz sa občanovi vyhotoví najneskôr 30 dní od podania žiadosti, pričom lehota neplynie, ak nie je nasnímaná podoba jeho tváre a podpisu alebo nie sú predložené potrebné doklady. Vydanie prvého OP je bez poplatku. V prípade jeho straty/krádeže je občan povinný neodkladne túto skutočnosť osobne ohlásiť príslušnému úradu alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru (PZ), ktorý občanovi na jeho žiadosť vydá potvrdenie o občianskom preukaze. Občan je ďalej povinný požiadať do 30 dní o vydanie nového OP na okresnom riaditeľstve PZ v územnom obvode, v ktorom má trvalý pobyt.
Občiansky preukaz vydáva okresné riaditeľstvo Policajného zboru v územnom obvode, v ktorom má občan trvalý pobyt. V prípade, ak občan nepožiada o vydanie OP v lehote určenej zákonom, môže sa mu uložiť pokuta do výšky 33 eur.

Zdroj TASR

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM