Radka Deckerová Od Vás

Obnova Krásnej Hôrky: Zastrešia ju viedenskou škridlou

Slovenské národné múzeum (SNM) už má vypracovanú projektovú dokumentáciu na obnovu striech hradu Krásna Hôrka, ktorú odborne posúdil a schválil Krajský pamiatkový úrad v Košiciach.

„Na základe tohto projektu bude odborná komisia realizovať v zmysle zákona verejné obstarávanie na výber dodávateľa. Členmi výberovej komisie sú experti z oblasti stavebníctva, verejného obstarávania, statiky, z Ministerstva kultúry SR a SNM,“ konkretizoval Púdelka.

Na objektoch Dolného a Stredného hradu budú realizované nové strechy, ktoré budú vyhotovené ako repliky pôvodného zničeného krovu. „Podľa rozhodnutia pamiatkarov sa na strechu použije škridlová pálená krytina, ktorá bude mať tvar viedenskej škridly,“ spresnil riaditeľ SNM.

Na hrade Krásna Hôrka sa realizuje príprava elektrickej prípojky. Momentálne prebiehajú výkopové práce na osadenie elektrického vedenia na skalnaté vápencové bralo. Pôvodná elektrická prípojka je zničená a nefunkčná, elektrická energia sa momentálne zabezpečuje agregátom.

„Po zrealizovanom verejnom obstarávaní sa od 5. júna na hrade vykonáva montáž aktívnych bleskozvodov. Zabránia riziku ohrozenia zamestnancov, ktorí vykonávajú opravu hradu a tiež riziku prípadného poškodenia objektu bleskom,“ pokračoval Púdelka.

Poznamenal tiež, že na základe rokovaní a požiadaviek konzorcia poisťovní bude SNM budúci týždeň odstraňovať dreviny po požiari a dočisťovať hradné bralo. Preventívne odstraňovanie drevín z okolia hradov bude SNM realizovať aj v ostatných pracoviskách v správe SNM.

Stále prebieha aj mimoriadna odborná revízia zbierkového fondu, ktorú v zmysle zákona o múzeách vyhlásil po požiari generálny riaditeľ SNM. Cieľom odbornej revízie je zistenie stavu zbierok po požiari a kvalifikovane určiť stupeň a postup ich odborného ošetrenia.

„Pre poisťovňu pripravujeme zoznam všetkých umeleckých diel a zbierok, ktoré boli poškodené požiarom, spolu s vyčíslením škody. Tiež pripravujeme zoznamy všetkých ostatných hnuteľných vecí, poškodených požiarom, s vyčíslením škody. Pre poisťovňu vyčíslia škody múzejní experti a odborní zamestnanci múzeí,“ pripomenul.

Zdôraznil tiež, že SNM každý krok pri obnove hradu Krásna Hôrka konzultuje v zmysle zákona s pamiatkarmi, stavebnými expertmi a špecialistami. „Proces obnovy je zložitý a prebieha podľa harmonogramu. SNM pri obnove dodržiava všetky ustanovenia, postupy a lehoty stavebného zákona, zákona o verejnom obstarávaní, ako aj múzejného a pamiatkového zákona,“ doplnil Púdelka.

Na záver informoval, že naďalej pokračuje verejná zbierka na obnovu hradu Krásna Hôrka. K dnešnému dňu je vyzbieraných 96.127,07 eura.

roznava24/tasr

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM