Peter Simon Správy

Poslanci rokovali poslednýkrát vo štvrtom volebnom období: Odklepli úpravu rozpočtu aj pre naše okolie

Poslanci rozhodli o úprave rozpočtu, spolufinancovaní viacerých projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Ilustračný obrázok k článku Poslanci rokovali poslednýkrát vo štvrtom volebnom období: Odklepli úpravu rozpočtu aj pre naše okolie
Zdroj: KSK

V pondelok 23. októbra 2017 sa uskutočnilo posledné, 25. rokovanie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja v jeho štvrtom volebnom období. Poslanci rozhodli o úprave rozpočtu, spolufinancovaní viacerých projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu, ale aj návrh VZN o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti KSK pre prijímacie konanie na školský rok 2018/2019.

V štvrtej úprave rozpočtu KSK v roku 2017 boli navrhnuté viaceré zmeny a presuny v bežných, kapitálových výdavkoch a rezervnom fonde. Je medzi nimi napríklad zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 595 000 € na poskytnutie dotácií pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Košice Región Turizmus. Z toho na rekonštrukciu sedačkovej lanovky Dedinky – Geravy čiastka 400 000 € a na prípravu a následnú realizáciu I. etapy projektu Promenáda na Šírave čiastku 195 000 €.

V programe Komunikácie bol pre Správa ciest KSK navýšený rozpočet na súvislú opravu cesty III/3227 v Slovenskom raji horský priechod Kopanec, opravu zosuvov na ceste III/3352 – Sokoľ a na zvýšený výkon zimnej údržby. V kapitole kultúra na riešenie havarijného stavu strechy Pamätného domu Františka II. Rákocziho – Rodošta, obnovenie funkčnosti a znovuotvorenie scény JORIK v Bábkovom divadle v Košiciach, rekonštrukciu fasády Vsl. galérie smerom z Orlej ulice, komplexnú tvorbu interaktívnej časti expozície v trebišovskom múzeu, finalizáciu novej bansko-hutníckej expozície Gemera v Zážitkovom centre SENTINEL v Baníckom múzeu Rožňava.

V programe Vzdelávanie boli presunuté finančné prostriedky na opravu havarijného stavu strechy SOŠ technickej Michalovce, maľby a nátery v Školských internátoch na Medickej ul. a pri Športovom gymnáziu Košice, výmenu okien na Gymnáziu Gelnica. Ďalej aj na dofinancovanie rekonštrukcie a zateplenia fasády telocvične Športového gymnázia Košice, rekonštrukciu prekrytého tenisového kurtu v Spojenej škole Sečovce, rekonštrukciu multifunkčného ihriska a zateplenie severnej časti budovy SOŠ Jána Bocatia Košice, dofinancovanie rekonštrukcie sociálnych zariadení v Školskom internáte Antona Garbana na Werferovej Košice. Schválené boli presuny prostriedkov aj na ďalšie rekonštrukcie: telocvične Obchodnej akadémie Rožňava, odborných učební na Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves, priestorov Konzervatória Jozefa Adamoviča Košice, budovy teoretického vyučovania v SOŠ, Markušovská 4, Spišská Nová Ves. V kapitole sociálnych služieb boli zvýšené kapitálové výdavky z rezervného fondu pre zariadenie LUMEN Trebišov na rekonštrukciu vodárne, SUBSIDIUM Rožňava na rekonštrukciu a modernizáciu kuchyne.

Foto: ilustračné

Zdroj: KSK

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM