Radka Deckerová Od Vás

Predaj majetku mesta v spoločnosti TEKO-R?

Jedným z najdôležitejších bodov, ktoré sa zatiaľ objavili v programe rokovania Mestského zastupiteľstva, je predaj majetku mesta v spoločnosti TEKO-R. Pôjde o prvé strategické rozhodnutie tohto parlamentu a preto si zaslúži zvýšenú pozornosť.

Spoločnosť TEKO-R s. s r.o. vznikla ako spoločný podnik rožňavskej samosprávy a súkromnej firmy STEFE SK, a.s.. Od začiatku tam mala Rožňava menšinový podiel, čo znemožňovalo uskutočňovať dôležité rozhodnutia o smerovaní firmy. Dnes má mesto už len 36,7 %-ný podiel, čo v praxi znamená, že jeho jediná aktivita sa scvrkla na každoročný príjem z podielu na zisku.

Zástupcami samosprávy v spoločnosti TEKO-R sú doteraz (!) nominanti strany SMK Július Slovák (ako konateľ), Tomáš Lázár, Peter Jakobej a Peter Legnár a poslanec Ondrej Bolaček (členovia dozornej rady). Doteraz nebola zverejnená žiadna správa o ich činnosti, ktorá by hovorila o tom, čo tam vlastne robia. V tejto súvislosti je zaujímavé, že – rovnako ako vo všetkých ostatných organizáciách s majetkovou účasťou mesta – doteraz neboli vymenení, hoci nové zastupiteľstvo funguje už od decembra minulého roku.

Už predchádzajúce volebné obdobie prišla firma STEFE s ponukou odkúpiť podiel mesta. Tá síce bola zmietnutá zo stola s odôvodnením, že nebola dostačujúca, oveľa pravdepodobnejšia sa mi však zdá možnosť, že politickí nominanti v dozornej rade boli nedotknuteľní a bolo potrebné zachovať status quo.

Dnes je situácia iná: zmenilo sa zloženie zastupiteľského zboru a mesto potrebuje do novotvoriaceho sa rozpočtu na tento rok veľký balík peňazí na zabezpečenie základných úloh, ktoré ako samospráva musí svojim obyvateľom poskytnúť. Pri takto rozdaných kartách podľa mňa nemáme veľa priestoru na rozhodovanie. Nejaký tu však predsa len je.

Prvou alternatívou je svoj podiel – budovy kotolní a pozemky pod nimi (a pod tepelnými rozvodmi) – nepredať. V tom prípade mestu ostanú každoročne vyplácané dividendy (ak bude firma hospodáriť so ziskom, čo by v tomto type biznisu nemal byť veľký problém). Tu však treba počítať s tým, že STEFE bude tento rok navyšovať základné imanie o 500 000 eur, čo bude viesť k tomu, že sa podiel mesta v spoločnosti TEKO-R zníži na 27 %. Len na ilustráciu: minuloročný príjem do rozpočtu mesta z nášho podielu bol zhruba 10 000 eur.

Druhou možnosťou je predať všetko, o čo má STEFE záujem. V tom prípade príde do rozpočtu mesta pravdepodobne okolo 800 000 eur, čo je suma ponúkaná touto firmou za podiel mesta v TEKO-R-e, väčšinu kotolní a pozemky pod nimi a rozvodmi. Na tento jednorazový príjem do mestského rozpočtu (stále ešte len potenciálny) si už uplatňujú opciu prominentné športové kluby v meste.

Poslednou možnosťou je rozdeliť predaj podielu mesta, predaj pozemkov a predaj budov kotolní. Ja sa prikláňam práve k tejto alternatíve.

Myslím si, že mesto si malo uchovať kontrolu nad tepelným hospodárstvom. Pri patričnom zodpovednom výbere manažmentu mohla byť Rožňava vlastníkom ziskovej spoločnosti. Dnes už o tom nemá zmysel špekulovať, a pretože akýkoľvek menšinový podiel už v podstate nič nerieši, nie je zlé sa ho zbaviť. Navyše, pri pravidelnom navyšovaní základného imania zo strany väčšinového vlastníka príde skôr či neskôr k situácii, že mestský podiel sa bude rovnať nule (Rožňava ešte dlhé desaťročia nebude mať prostriedky na to, aby sa takéto navyšovania dorovnávala).

Na cenu tepla tento predaj nebude mať vplyv, pretože cenové mantinely sú pre sieťové odvetvia stanovované na štátnej úrovni (Úradom pre reguláciu sieťových odvetví) a samospráva ani súkromný podnikateľ nemá reálne páky ich prekročiť. V tejto súvislosti je zaujímavý radikálny pokles príjmov mesta z podielu na zisku v posledných dvoch-troch rokoch. Bez ohľadu na (nami stále očakávanú) odpoveď zo strany zástupcov mesta vo firme i zo strany vedenia mesta je ale už teraz jasné, že z pohľadu výšky a stability príjmov je oveľa výhodnejší nájom ako čakanie na stále kolíšuce (a stále sa zmenšujúce) príjmy z podielu na zisku.

Viac sa dočítate na: http://radokovacs.sk/…are/teko-r-2

Zdroj: http://radokovacs.sk

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM