Radka Deckerová Futbal

PREHĽAD: Pozrite si odklepnuté výsledky futbalu...

Počas týždňa zasadali rôzne komisie, ktoré majú na starosti futbal v okrese Rožňava. Pozrite si kompletný prehľad odsúhlasených výsledkov futbalu...

Úradná správa ObFZ č.5/2012–2013

//Zo zasadnutia ŠTK dňa 30.8.2012 :// ŠTK schvaľuje výsledky I.tr./4. kolo/ zo dňa 26.8.2012 : Vlachovo- Vyšná Slaná 2:2 Dedinky- Slavošovce 4:1 Rož.Bystré- Jablonov 4:0 Drnava- Krh.Dl.Lúka 4:2 Hrhov- FK Brzotín 3:1 Betliar- Bohúňovo 4:1 Dlhá Ves- Rudná 3:1

ŠTK schvaľuje výsledky II.tr. /4. kolo/ zo dňa 30.8.2012: Rakovnica- Kečovo 5:1 Krh.Dl.Lúka B-Kružná 4:0 Honce- Plešivec 4:1 Niž.Slaná- Gem.Hôrka B 2:0 Čoltovo- Pača 0:4 Ml.Brzotín- Jovice 0:1

ŠTK upozorňuje FK v kategórii mládeže na začiatok súťaží v kategórii žiaci + dorast dňa 1.-2.9.2012. Zároveň ŠTK upozorňuje FK na odovzdanie a potvrdenie súpisiek pre súť.roč.2012–2013.

ŠTK súhlasí na základe žiadosti so štartom hráčov FK Plešivec / st. žiaci/ na staré, pôvodné RP pod hlavičkou Sokol Bohúňovo, potvrdenú súpisku hráčov a kartičku poistenca, ktorá musí byť priložená pri konfrontácii hráčov.Toto povolenie platí do 30.9.2012.

ŠTK na základe žiadostí FK v kategórii st.žiaci, dorast súhlasí so štartom hráčov na pôvodné RP, potvrdenú súpisku a kartičku poistenca, ktorú je potrebné doložiť ku konfrontácii hráčov pred stretnutím. Toto nariadenie platí pre FK a hráčov, ktorí si v rámci prechodu na ISSF nestačili vybaviť potrebné formality. Nariadenie o štarte hráčov platí do 30.9.2012. Po tomto termíne nebudú platiť žiadne výnimky.

ŠTK upozorňuje FK na vyplňovanie zápisov o stretnutí / I.-II.tr.-dorast-žiaci/. V zápise o stretnutí sa vyplňuje 7 miestne registračné číslo, nie rod. číslo hráča. ŠTK potvrdzuje, že zápasy dorastu začínajú vždy 2.30 hod. pred zápasmi dospelých. V rozpise ObFZ 2012–2013 došlo k chybám tlače v UHČ, ktoré je potrebné v tomto znení opraviť. ŠTK doporučuje sledovať ÚS ObFZ ako aj delegovanie R a DZ na jednotlivé hracie dni.

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu II.tr. Gem.Hôrka „B“- Honce na ihrisku v Honciach s tým, že odvetný zápas jarnej časti sa odohrá na ihrisku v Gem.Hôrke.

ŠTK na základe správy R a DZ ObFZ uzatvára ihrisko TJ Družba Čoltovo pre nesplnenie zabezpečenia základných hygienických podmienok. ŠTK žiada TJ Družba Čoltovo o nahlásenie miesta ďalšieho domáceho stretnutia do 4.9.2012.

ŠTK oznamuje FK v kateg. st.žiaci, že dňom 30.8.2012 vystúpilo zo súťaže st. žiakov družstvo TJ Druž. Honce. Mužstvá, ktoré podľa rozpisu súťaží majú vzájomný zápas s TJ Druž. Honce budú mať voľno.

ŠTK upozorňuje FK na sledovanie ÚS ObFz na web. stránkach www.obfzroznava.yw.skwww.infonoviny.webnode.sk

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu dorastu Krh.Podhradie-Dlhá Ves / 1. kolo zo dňa 2.9. 2012/ dňa 4.11.2012 o 12­.00 hod.

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu dorastu Krh.D.Lúka- Gem.Poloma/ 1. kolo/ v náhradnom termíne, ktorý FK oznámia do najbližšieho zasadnutia komisie ŠTK.

//Zo zasadnutia DK dňa 30.8. 2012 ://

Hráči napomínaní- I.trieda : Zsolt Barkasz-Betliar/1/-Gabriel Šušan-Bohúňovo/1/-Dávid Csík-Bohúňovo/1/-Ivan Tokoly-Dedinky/2/-Peter Révay-Dedinky/1/-Tomáš Novák-Dedinky/1/-Mikuláš Szabó-Jablonov/2/-Tomáš Hegeduš-Krh.D.Lúka/1/-Ján Čižmár-Krh.D.Lúka/2/-Adrian Ičo-Krh.D.Lúka/1/-Juraj Juríni-Krh.D.Lúka/1/-Ján Tomko-Rož.Bystré/1/-Patrik Lalík-Slavošovce/2/-Ján Lipták-Vlachovo/1/-Matej Šivec-Vlachovo/1/-Marian Dusza-Dlhá Ves/2/-Csaba Flander-Dlhá Ves/2/-Ladislav Jonáš-Dlhá Ves/1/- Ladislav Šimon-Rudná/1/-Ladislav Rabas-Rudná/1/-Zoran Molčan-Rudná/1/. ** Hráči napomínaní-II.trieda :** Ján Lázok-Ml.Brzotín/1/-Maroš Gonos-Kečovo/1/-Marian Szabó-Kružná/2/-Štefan Németh-Kružná/1/-Martin Hajči-Niž.Slaná/1/

Hráči vylúčení : Dávid Csík- Bohúňovo / 1 zápas nepodmienečne I/5a Norbert Molnár- Kečovo / 4 zápasy nepodmienečne I/ 3b + 10 Euro

DK trestá FK Plešivec finančnou pokutou 40 Euro / 20 Euro pre TJ Druž. Honce a 20 Euro pre ObFZ/ za pokles hráčov pod 7 v zápase II.tr. Honce-Plešivec/4. kolo/.Splatnosť pokuty do 14 dní.

Centrálne vyplácanie R a DZ ObFZ 2012–2013

Tabuľka pre FK / výška celoročnej sumy/

P.č. Názov FK Výška celoročnej sumy

1. Lok. CHZ Dedinky 934,00,– Euro
2. Baník Drnava 1.107,00,– Euro
3. Krh.Dl.Lúka A+B 1.916,00,– Euro
4. Pap. Slavošovce 1.107,00, -Euro
5. Sokol Rudná 934,00,– Euro
6. Sokol Bohúňovo 1.107,00,– Euro
7. OFK Vyšná Slaná 1.097,00,– Euro
8. FK Brzotín 934,00,– Euro
9. ŠK Jablonov 934,00,– Euro
10. FK Hrhov 934,00,– Euro
11. TJ FO Vlachovo 1.097,00,– Euro
12. Tatran Betliar 934,00,– Euro
13. Dlhá Ves 1.097,00,– Euro
14. Rož. Bystré 1.107,00,– Euro
15. MFK Dobšiná 336,00,– Euro
16. Druž.Gem. Poloma 336,00,– Euro
17. FK Gemerská Hôrka 982,00,– Euro
18. Krh. Podhradie 336,00,– Euro
19. Nižná Slaná 819,00,– Euro
20. Druž. Honce 992,00,– Euro
21. FK Plešivec 982,00,– Euro
22. Sokol Pača 819,00,– Euro
23. Apex Kružná 819,00,– Euro
24. Ml. Jovice 819,00,– Euro
25. FC Kečovo 819,00,– Euro
26. Baník Štítnik 992,00,– Euro
27. Baník Rakovnica 819,00,– Euro
28. Ml. Brzotín 819,00,– Euro
29. Družba Čoltovo 992,00,– Euro

Povinnosťou FK je vyplatiť minimálne 50% z celkovej celoročnej sumy najneskoršie do 29.8.2012 pod discipl. následkami zastavenia činnosti. CO-R a DZ bolo schválené na aktíve ŠTK a Radou ObFZ.

Bankové spojenie : SLSP as.
Číslo účtu : 99627734/0900

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM