Peter Simon Rôzne

Preventívno - propagačná aktivita na zdravotníckej škole: Policajti informovali o násilí na ženách

Pri príležitosti Medzinárodného dňa eliminácie násilia na ženách, Okresné riaditeľstvo PZ v Rožňave vykonalo v priestoroch Strednej zdravotníckej školy - EKI preventívno-propagačnú aktivitu.

Ilustračný obrázok k článku Preventívno - propagačná aktivita na zdravotníckej škole: Policajti informovali o násilí na ženách
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk

Pri príležitosti Medzinárodného dňa eliminácie násilia na ženách, Okresné riaditeľstvo PZ v Rožňave vykonalo dňa 22. novembra 2017 v priestoroch Strednej zdravotníckej školy – EKI, Námestie 1. mája 1, Rožňava, pre študentky uvedenej školy preventívno-propagačnú aktivitu pod názvom „Násilie na ženách“.

Ako informovali policajti náš web, cieľom tejto preventívnej aktivity je upozorniť verejnosť na problematiku násilia, poukázať na rôzne formy násilia, možnosti, ako predchádzať rizikovým situáciám, a taktiež ako sa brániť a čo robiť, prípadne na koho sa obrátiť v prípade, ak sa niekto stane obeťou násilného trestného činu.

„Násilie na ženách je porušenie ľudských práv a forma diskriminácie žien. Sú to všetky činy rodovo podmieneného násilia, ktoré majú alebo môžu mať za následok telesnú, sexuálnu, duševnú, ale aj ekonomickú ujmu alebo utrpenie žien vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo svojvoľného zbavenia slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom živote,“spresňuje polícia.

Predchádzanie násilia páchaného na ženách a jeho eliminovanie sa týka nás všetkých!

 • každá forma ubližovania, vyhrážania sa, zneužívania moci, prejavu nadvlády,
 • každý čin, ktorého následkom je, že obeť robí niečo, čo nechce robiť, alebo obeti je bránené robiť niečo, čo chce robiť,
 • vyvolávanie strachu je ďalším prostriedkom násilia na ženách a súčasťou jeho dynamiky; strach pred ďalším násilím sa často stáva najsilnejším nástrojom útlaku.
 • každé správanie, ktoré priamo narúša slobodnú vôľu a sebaúctu ženy.
 • násilie na ženách postihuje ženy všetkých kategórií, všetkých sociálnych vrstiev, kultúr a etnických skupín.
 • násilie na ženách sa najčastejšie vyskytuje v rodinách a partnerských vzťahoch, je oveľa pravdepodobnejšie, že sa žena stane -obeťou násilia svojho manžela (partnera, bývalého manžela), než že sa stane obeťou prepadnutia na ulici.
 • násilie nie je konflikt, v konflikte sa stretnú rovnocenné strany, kým násilie je, keď jedna strana zneužije prevahu moci.

ROZPOZNANIE NÁSILIA, FORMY NÁSILIA

 • Fyzické násilie sa prejavuje širokým spektrom intenzity napadnutia. Zahŕňa všemožné formy brutality, ktorých intenzita sa stupňuje. Od sácania, kopania, bitia, narastajúca agresivita vyúsťuje do mlátenia s úmyslom až usmrtiť. S telesným násilím sa často spája ničenie majetku, t.j. hlavne vecí, na ktorých žene záleží.
 • Psychické násilie zahŕňa citové a slovné týranie, žena ho pociťuje ako ničenie pocitu vlastnej hodnoty a psychického zdravia. Patrí sem zosmiešňovanie doma i na verejnosti, urážlivé poznámky o výzore alebo charaktere, osočovanie a výbuchy zlosti. Tvrdenia, že žena je bláznivá, psychicky chorá, namýšľa si, má samovražedné sklony.
 • Sexualizované násilie zahŕňa všetky sexuálne činy, ktoré sú žene nanútené. Je aktom agresie a zneužitia moci, a nie výsledkom nekontrolovateľných sexuálnych pudov. Patrí sem znásilnenie, vynútená vaginálna, orálna alebo análna penetrácia, vynucovanie sado-masochistických praktík, nútenie k prostitúcii, nútenie k sexuálnym kontaktom s priateľmi zneužívateľa, nútenie k sledovaniu pornografie – to je výber najčastejšieho sexuálneho násilia.
 • Sociálne násilie – správanie, ktoré má za cieľ ženu izolovať. Stratégia často používaná na manipuláciu a kontrolu obete. Patrí sem: bránenie sa stretávať s rodinou, priateľmi a priateľkami, zamykanie v domácnosti, odhlásenie telefónu, sledovanie telefonátov, mailov, zakazovanie používať auto a iné.
 • Ekonomické násilie znamená nerovnováhu v prístupe k finančným zdrojom a využívanie silnejšej ekonomickej pozície. Zneužívanie moci disponovaním finančných prostriedkov, odmietaním alebo minimalizáciou finančnej podpory, bránením vo vykonávaní práce, zamestnania.

ČO MÔŽETE UROBIŤ

 • snažte sa od obete o probléme násilia dozvedieť čo najviac,
 • ak obeť hovorí, že jej partner jej ubližuje, počúvajte ju a povedzte jej, čo viete o podstate násilia páchaného na ženách,
 • informujte ju, že je nebezpečné ignorovať násilie a že násilie sa časom stupňuje,
 • informujte ju, že za násilie je zodpovedný výlučne páchateľ,
 • informujte ju o rôznych možnostiach, ako zmeniť jej situáciu, aj o dôsledkoch týchto zmien,
 • pomôžte jej, aby sa rozhodla, ale nenúťte ju k tomu; podporujte ju k samostatnému rozhodnutiu,
 • informujte ju, že problém násilia sa samostatne zvláda veľmi ťažko a preto jej pomôžte vyhľadať ďalšie dôveryhodné osoby, ktoré jej môžu pomôcť,
 • sprevádzajte ju, ak potrebuje oporu, napr. na úradoch a inštitúciách, pomôžte jej v starostlivosti o deti a zvládaní vecí každodenného života,
 • pomôžte jej pripraviť “krízový plán” a “útek”, pomôžte jej nájsť bezpečné miesto, kam sa môže v prípade potreby uchýliť, informujte ju o pomáhajúcich zariadeniach a informačných materiáloch,
 • nekonfrontujte sa s násilníckym partnerom tejto ženy,
 • majte trpezlivosť a pochopenie, dajte najavo, že ste jej k dispozícii a že u vás nájde podporu,
 • nesnažte sa o rýchlu zmenu situácie, neočakávajte od nej žiadne radikálne rozhodnutia.

AK VY SAMA PREŽÍVATE NÁSILIE

 • Pamätajte si, že to nie je Vaša vina.
 • Prelomte mlčanie, povedzte to niekomu.
 • Máte právo na život bez násilia – žiaden muž nemá právo týrať Vás.
 • Neobraňujte svojho násilníckeho partnera.
 • Máte právo na život bez násilníckeho partnera.
 • Máte právo na život v bezpečí a pokoji.
 • Násilie neprestane samo, nečakajte, až to bude horšie.
 • Existujú ľudia, ktorí vám pomôžu a podporia vás pri premene vášho života.

TRESTNO-PRÁVNE ASPEKTY NÁSILIA PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH

 • Násilie, vrátane vyhrážok, je trestný čin.
 • Polícia môže vstúpiť do bytu, ak sú ohrozené životy a zdravie, ak hrozí závažná škoda, ak vec neznesie odklad.
 • Polícia môže zaistiť osobu, ktorá svojím konaním bezprostredne ohrozuje život, zdravie alebo majetok a navrhnúť ďalšie opatrenia.
 • Trestné oznámenie môže byť podané písomne na ktoromkoľvek najbližšom útvare Policajného zboru alebo na prokuratúre.
 • Obeť bude poučená o svojich právach.
 • Trestné oznámenie nemusíte podať bezprostredne po útoku. Nehovorte iba o poslednom útoku, skúste si spomenúť na čo najviac násilných útokov alebo iných skutkov, na ich miesto, čas a prípadných svedkov.

KDE NÁJDETE POMOC

Ak viete o tom, že vo vašom susedstve dochádza k násiliu, zavolajte políciu (č. 158). Môžete to aj anonymne oznámiť na prokuratúru alebo na súd, príslušný Úrad práce sociálnych vecí a rodiny.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM