Peter Simon Správy

Primátor Rožňavy zvoláva zasadnutie: Riešiť sa budú tieto témy

Primátor mesta Pavol Burdiga zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Poslancov v programe čaká niekoľko dôležitých hlasovaní. Pozrite si, aké body sa dostali do programu zasadnutia.

Ilustračný obrázok k článku Primátor Rožňavy zvoláva zasadnutie: Riešiť sa budú tieto témy
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk

Zasadnutie mestského zastupiteľstva zvoláva primátor mesta Pavol Burdiga na 29. júna 2017 so začiatkom od 9:00 hodiny. Na programe bude aj niekoľko dôležitých bodov a nebude chýbať diskusia občanov a poslancov. Pozrite si všetky body, ktoré poslancov na zasadnutí čakajú.

Diskusia občanov sa zaraďuje do programu rokovania mestského zastupiteľstva medzi 13:00 hod. až 13:30 hod.

Program Mestského zastupiteľstva v Rožňave:

 • 1. Otvorenie
 • 2. Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave
 • 3. Návrh na zvýšenie počtu poslancov MZ vo volebnom období 2018 – 2022 so zachovaním počtu volebných obvodov
 • 4. VZN o určení výšky finančných prostriedkov, určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rožňava – návrh
 • 5. VZN mesta Rožňava o školských obvodoch v meste Rožňava a o spoločných školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava – návrh na zmeny a doplnenie
 • 6. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi – návrh na doplnenie
 • 7. Dodatok č. 2 k Smernici mesta Rožňava pre verejné obstarávanie – návrh
 • 8. Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach v období od 23.02.2017 do 15.06.2017
 • 9. Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení a príspevkových organizácií k 31.12.2016
 • 10. Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Rožňava
 • 11. Návrh na udelenie Ceny mesta Rožňava
 • 12. Majetkoprávne záležitosti
 • 13. Vyhodnotenie hospodárenia Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava za rok 2016
 • 14. Vyhodnotenie hospodárenia Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava za obdobie január – máj 2017
 • 15. Zmena v realizácii projektu Cyklochodníka Rožňava
 • 16. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok – „ Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK“
 • 17. Materiály hlavnej kontrolórky
 • 18. Podnety pre hlavnú kontrolórku
 • 19. Otázky poslancov
 • 20. Diskusia poslancov
 • 21. Záver

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM