Peter Simon Samospráva

Radnica ponúka lukratívny flek: Hľadá nového riaditeľa CVČ Rožňava

Mesto Rožňava vyhlásilo výberové konanie na pracovnú pozíciu riaditeľa Centra voľného času v našom meste. Prečítajte si, aké sú predpoklady a kde môžete podávať žiadosť.

Ilustračný obrázok k článku Radnica ponúka lukratívny flek: Hľadá nového riaditeľa CVČ Rožňava
Zdroj: Dnes24.sk

Mesto Rožňava vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Centra voľného času, Akademika Hronca 100/9A, 048 01 Rožňava.

Kvalifikačné predpoklady:

 • Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
 • Päť rokov pedagogickej praxe.
 • Dosiahnutie kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s I. atestáciou podľa § 27 ods. 5, alebo § 61 ods. 7 zákona 317/2009 Z. z.

Ďalšie predpoklady:

 • občianska bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť v zmysle § 10 ods. 2 zákona 317/2009 Z. z.
 • znalosť školskej legislatívy
 • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, znalosť práce s PC
 • ovládanie štátneho jazyka
 • znalosť cudzieho svetového jazyka vítaná

Požadované doklady:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania, ktorá obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého bydliska
 • overené fotokópie dokladov o vzdelaní
 • overený doklad o absolvovaní I. atestácie, alebo jej náhrady
 • návrh koncepcie rozvoja školy
 • stručný profesijný životopis
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie
 • súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 4 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín podania prihlášky je do 15. 5. 2015 (piatok) 11.30 hod., v podateľni Mestského úradu v Rožňave.

Obálku označiť: Neotvárať – výberové konanie CVČ Akademika Hronca 100/9A, Rožňava

Foto: mesto Rožňava

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM