Radka Deckerová Od Vás

Rožňavské radiály: Cyklus výstav súčasného umenia pre Galériu Baníckeho múzea v Rožňave

Zámerom projektu je iniciácia vzniku a podpora dlhodobej udržateľnosti výstav súčasného výtvarného umenia v Galérii baníckeho múzea v Rožňave.

Ilustračný obrázok k článku Rožňavské radiály: Cyklus výstav súčasného umenia pre Galériu Baníckeho múzea v Rožňave
Foto: Radka Deckerová

Programová náplň projektu cielene prepája výstavné podujatia so sprievodnými edukačnými aktivitami, zameranými na prezentáciu žánrovej a druhovej pestrosti súčasnej výtvarnej tvorby na Slovensku.

Základným cieľom projektu je usporiadať v priestoroch Galérie baníckeho múzea v Rožňave 6 výstav, ktoré budú mapovať široké spektrum súčasného výtvarného umenia na Slovensku. Súčasťou výstav renomovaných a etablovaných tvorcov bude pre regionálne prostredie nezvyčajná, atraktívne koncipovaná, a súčasne odborne garantovaná ponuka aktivít galerijnej pedagogiky (komentované prehliadky, tvorivé dielne, odborné prednášky a kritické diskusie), ktoré verejnosti priblížia tvorbu zúčastnených autorov, ale aj všeobecnejšiu problematiku súčasného výtvarného umenia. Tieto stretnutia s reflexiou výtvarného umenia sú neoddeliteľnou súčasťou realizovaného projektu a ich cieľom je iniciovať výchovu k umeniu a výchovu umením. K projektu patrí aj tvorba obrazovo-textového katalógu celého podujatia v podobe odbornej neperiodickej publikácie s dokumentačným fotografickým materiálom naviazaným na prezentované aktivity. Dôležitým cieľom projektu je iniciácia vzniku siete kooperúcich inštitúcií z prostredia súčasného výtvarného umenia s dôrazom na propagačno-pedagogickú líniu projektu.

Názov Rožňavské radiály sme zvolili s ohľadom na fakt, že Rožňava je síce okresné mesto s významnou kultúrnou minulosťou, ale na mape súčasného výtvarného umenia sa nachádza skôr v pozícii periférie. Tento smutný fakt veľmi nemení ani konštatovanie, že Rožňava a jej blízke okolie je rodiskom, či „domovskou adresou“ pomerne vysokého počtu súčasných etablovaných výtvarných tvorcov staršej (napr. Erna Masarovičová), strednej (napr. Adam Szentpétery), a najmä najmladšej generácie (napr. Dávid Baffi, Erik Šille, Vlasta Žáková).
Výraz „radiála“, ktorý v názve projektu označuje spojnicu medzi „stredom“ a „okrajom“, má zdôrazňovať a prehĺbiť význam vzniku dôležitých sieťových prepojení medzi centrami a perifériami, a to prepojení obojsmerných. Rožňava je mesto s výrazným a poľutovaniahodne nevyužitým ľudským potenciálom a to nielen v rámci najmladších generácií, v ktorých bol vždy záujem, ak nie priamo „hlad“, po kultúrnej produkcii presahujúcej štandardnú ponuku masových komunikačných prostriedkov. Je pochopiteľné, a na tomto mieste aj zbytočne zdôrazňované, že takáto potreba nemohla a ani naďalej nemôže byť saturovaná z výhradne miestnych zdrojov.

Súčasťou a druhým plánom projektu Rožňavské radiály je preto vytvorenie aktívnych partnerských sieťových prepojení, zabezpečujúcich vzájomnú spoluprácu a participáciu medzi subjektami a inštitúciami slovenského „sveta umenia“. Konkrétne pôjde o zosieťovanie a spoluprácu najmä medzi Galériou Baníckeho múzea v Rožňave a vysokými výtvarnými školami, predovšetkým v oblasti zabezpečenia teoreticko-kritickej reflexie, galerijnej pedagogiky a v ďalšej organizačno-odbornej podpore pripravovaných výstav. Plánovaná je spolupráca so všetkými tromi výtvarnými vysokými školami. Prioritná orientácia na vysoké školy je spôsobená jednak geografickou blízkosťou Fakulty umení Technickej Univerzity v Košiciach, ale najmä personálnymi (opäť rodáckymi) prepojeniami na Katedru teórie a dejín umenia Vysokej školy výtvarného umenia v Bratislave. Zo zoznamu partnerov nebude vynechaná ani Akadémia umení v Banskej Bystrici. Predpokladáme, že zoznam partnerov a spolupracovníkov v kooperačnej sieti sa bude v priebehu realizácie projektu rozširovať o ďalšie subjekty a inštitúcie slovenského výtvarno-umeleckého prostredia.

Projekt Rožňavské radiály je realizovaný vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR.

Slávnostná vernisáž projektu Rožňavské radiály a zároveň aj prvej pilotnej výstavy TRAJA Z JEDNÉHO MESTA sa uskutočnila 18. 7. 2013 o 17.00 hod. vo výstavných priestoroch Galérie Baníckeho múzea na Námestí baníkov 25 v Rožňave. Vystavujúci sú mladí renomovaní a na slovenskej výtvarnej scéne etablovaní tvorcovia – rožňavskí rodáci Vlasta Žáková, David Baffi a Erik Šille.

RÁMCOVÝ PROGRAM VÝSTAVNÝCH PODUJATÍ

1 – výstava: 18. júl – 15. august 2013
TRAJA Z JEDNÉHO MESTA
Vystavujúci: Mgr.Art. Dávid Baffi, Mgr.Art. Erik Šille, Mgr.Art. Vlasta Žáková
Teoretická reflexia: Mgr. Norbert Lacko

2 – výstava: 15. august – 12. september 2013
POSTFOTOGRAFIKA
Vystavujúci: Mgr.Art. Róbert Makar, ArtD., Mgr.Art. Rastislav Sedlačík, ArtD., Mgr.Art. Kateřina Václavková
Teoretická reflexia: Mgr. Silvia L. Čúzyová, PhD.

3 – výstava: 12. september – 10. október 2013
GEOMETRIA A GEOMETRIZMY
Vystavujúci: Mgr.Art. Peter Králik, doc. Adam Szentpétery, akad. mal., Mgr.Art. Ján Vasilko
Teoretická reflexia: Mgr. Ľuba Belohradská

4 – výstava: 10. október – 7. november 2013
DOMÁCE VIDEO
Vystavujúci: Mgr.Art. Enrik Bistika, Mgr.art. Peter Barényi, Mgr.Art. Pavlína Fichta Čierna
Teoretická reflexia: Mgr. art. Nóra Ružičková, ArtD. . 5 – výstava: 7. november – 28. november 2013
MEDZIMÉDIÁ
Vystavujúci: prof. Daniel Fischer, akad. mal., Mgr.Art. Martin Špirec, Rastislav Podhorský
Teoretická reflexia: Mgr. Jana Geržová

6– výstava: 28. november 2013 – 20. december 2014
PREDČASNÁ RETROSPEKTÍVA
Vystavujúci: Mgr.Art. Radovan Čerevka, Mgr.Art. Tomáš Makara, Mgr.Art. Peter Vrábeľ
Teoretická reflexia: Mgr. Ivana Komanická, PhD.

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM