Radka Deckerová Futbal

Úradná správa

Prinášame vám úradnú správu ObFZ č.15/2011-2012 zo zasadnutia ŠTK dňa 2.11.2011.

ŠTK schvaľuje výsledky I.tr./13. kolo/ zo dňa 30.10.2011 :
Vlachovo-Slavošovce 3:1
Jablonov-FK Brzotín 5:2
Rudná-Dlhá Ves 6:0
Hrhov-Betliar 0:1
Krh.D.Lúka-Drnava 5:1
Vyš.Slaná-Rož.Bystré 2:1

ŠTK schvaľuje výsledky II.tr./ 11. kolo/ zo dňa 30.10.2011 :
Štítnik-Kečovo 3:0
Niž.Slaná-Plešivec 4:1
Čoltovo-Honce 4:3
Pača-Rakovnica 6:2
Jovice-SP MFK Rva“B“ 4:2
Ml.Brzotín-Dedinky 0:3 kont.

ŠTK schvaľuje výsledky st.žiakov / 11. kolo/ zo dňa 29.10.2011:
Čoltovo-Dobšiná 2:1
Krh.D.Lúka-Bohúňovo 2:1
Krh.Podhr.-Rož.Bystré 5:0
Dlhá Ves-Slavošovce 3:5
Gem.Poloma-Lipovník 2:3

ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 9.11.2011 o 14­.30 hod. kapitátov a ved.mužstiev
FK Družba Čoltovo, FK Honce ako aj hráča FK Družba Čoltovo Júliusa Molnára.ŠTK žiadá
FK Družba Čoltovo o predloženie reg.preukazu a OP hráča Júliusa Molnára/780209/.

Deň talentov :
TMK ObFZ plánuje, ešte tento rok zorganizovať Deň talentov ObFZ/ športová hala-
telocvičňa/ pre kategóriu žiakov. TMK ObFZ touto cestou žiadá FK , ktoré štartujú v
súťažiach st. resp. ml.žiakov ObFZ,aby písomne nahlásili mená hráčov// meno a priezvisko,
bydlisko, dát.nar.,kontakt/na sekretariát ObFZ najneskoršie do 15.11.2011.Za každý FK sa
akcie „Deň talentov“ môžu zúčastniť max. 3 hráči roč.nar. 1997–1998–1999–2000.
Nomináciu hráčov je potrebné zaslať písomne, alebo mailom na sekretariát ObFZ.

Výzva na podporu mládežníckych turnajov :
Sekretariát ObFZ touto cestou vyzýva mládežnícke FK v pôsobnosti ObFZ a VsFZ o
zaslanie žiadosti na podporu mládežníckych turnajov v roku 2012.Žiadosti môžu
zasielať mládežnícke kluby v pôsobnosti ObFZ, VsFZ písomne na sekretariát ObFZ
najneskoršie do 30.11.2011. Žiadosť na podporu organizovania mládežníckych turnajov
musí obsahovať základné informácie organizátora/ termín, miesto,kategó­ria,počet
účastníkov, náklady na turnaj,zámer a ciele projektu-turnaja.

Hráči napomínaní- I.trieda :
Otto Varga-Slavošovce/1/-Ján Giba Lipták-Slavošovce/1/-Patrik Lalík-Slavošovce/2/-Štefan
Dominik-Slavošovce/2/-Flórian Kovács-Drnava/4/ stop 6.11.2011-Flórian Demeter-FK
Brzotín/2/-Roman Polyak-FK Brzotín/1/-Asmír Cilovič-Betliar/1/-Jozef Barnák-Vyš.Slaná
/3/-Tomáš Sekerka-Vyš.Slaná/1/-Róbert Bacso-Krh.D.Lúka/1/-Alexander Kovács-Krh.D.
Lúka/1/-Ján Čižmár-Krh.D.Lúka/2/-Juraj Jurínyi-Krh.D.Lúka/3/- Ondrej Leskovjanský-
Vlachovo/2/-Milan Záhoranský-Vlachovo/1/-Filip Šivec-Vlachovo/4/ stop 6.11.2011-Štefan
Dorkin-Rož.Bystré/3/-Vladimír Valent-Rož.Bystré/1/-František Čapó-Rož.Bystré/1/
Štefan Rusnyak-Rož.Bystré/3/.

Hráči napomínaní-II.trieda :
Peter Hencel-Rakovnica/2/-Slavomír Samko-Rakovnica/1/-Ladislav Fábian-Rakovnica/3/-
Martin Havrlent-Plešivec/2/-Ján Kalmán-Kečovo/1/-Maroš Gonos-Kečovo/3/-Róbert
Motyka-SP MFK Rva“B“/2/-Peter Džačár- SP MFK Rva“B“/3/-Vladimír Kacara-SP MFK
Rva“B“/1/-Ondrej Pongo-Čoltovo/2/-Július Molnár-Čoltovo/2/-Jozef Rippanč-Čoltovo/1/-
Attila Lovás-Jovice/1/-Alexander Porada-Jovice/3/-Patrik Bene-Štítnik/1/-Dalibor Hajči-
Niž.Slaná/1/-Ivan Erm-Pača/1/-Miloš Zagiba-Pača/1/-Jaroslav Strelka st.-Honce/2/-Ján
Pástor-Honce/1/-Marek Pástor-Honce/4/ stop v 1 jarnom kole-

Hráči vylúčení :
Štefan Dominik-Slavošovce / neprejednané/ zastavená činnosť
Ladislav Fábian-Rakovnica/ neprejednané/ zastavená činnosť
Štefan Murza st.-Rakovnica/nepre­jednané/ zastavená činnosť
Lubomír Róth-Honce / 5 zápasy nepodmienečne I/3-b
Štefan Rusnyak-Rož.Bystré / neprejednané/ zastavená činnosť

DK trestá FK Ml.Brzotín finančnou pokutou 40 euro za nenastúpenie na zápas II.tr.
Ml.Brzotín-Dedinky/ 11. kolo zo dńa 30.10.2011/.

DK vyzýva FK, ktoré v stanovenom termíne neuhradili discipl. poplatky, aby tak urobili
najneskoršie do 9.11.2011 pod následkami zastavenia činnosti.

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM