Radka Deckerová Samospráva

Množstvo sťažností na psíčkarov: Ľudí vytáčajú exkrementy, pokuty môžu byť až do 165 €

Kedže v meste bolo množstvo štažností, že majitelia psíkov neodpratávajú po svojich psíkoch exkrementy musela Mestská polícia zakročiť.

Ilustračný obrázok k článku Množstvo sťažností na psíčkarov: Ľudí vytáčajú exkrementy, pokuty môžu byť až do 165 €

„Vzhľadom k množstvu psích výkalov nachádzajúcich sa na verejných priestranstvách a množiacim sa sťažnostiam na porušovanie povinností držiteľov psov, Mestská polícia Rožňava vyzýva držiteľov psov na území mesta Rožňava na dôsledné dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo Zákona NRSR č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov“, povedal náčelník mestskej polície Hanuštiak.

Za tieto priestupky môžete byť sankciovaní

(1) Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
a) neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,
b) neprihlási psa do evidencie,
c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2,
d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,5)
e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,
f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.

(2) Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
b) nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,5)
d) nepreukáže známkou totožnosť psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.
(Zákon NR SR č.282/2002 Z.z. §7)

Za priestupok podľa uvedeného zákona možno uložiť pokutu do 165 eur.

Z vyššie uvedených dôvodov bude činnosť mestskej polície vo zvýšenej miere zameraná aj na kontrolu dodržiavania uvedeného zákona a VZN.

Zdroj: roznava.sk
Foto: ilustračné

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM