Samospráva

Aktuálne informácie: Ako to vyzerá s rekonštrukciou jednotlivých komunikácií v Spišskej?

Spišská Nová Ves realizuje od minulého roku rozsiahlu rekonštrukciu miestnych komunikácií. Kompetentní priniesli aktuálne informácie o súčasnom stave obnovy.

Ilustračný obrázok k článku Aktuálne informácie: Ako to vyzerá s rekonštrukciou jednotlivých komunikácií v Spišskej?
Zdroj: Dnes24.sk

Mesto Spišská Nová Ves realizuje v období rokov 2017 – 2018 rekonštrukciu miestnych komunikácií v objeme 5,9 mil. eur. Práce sú v plnom prúde aj počas tohto leta a vedúci oddelenia výstavby a dopravy Peter Susa informoval o súčasnom stave jednotlivých úsekov, ktorých sa týka rekonštrukcia. Uviedol aj aktuálne termíny dokedy budú opravy prebiehať. V roku 2017 sa podľa jeho slov rekonštrukcia ciest a chodníkov týkala ulíc Brezová, Kollárova, B. Němcovej, Kováčska, Stolárska v objeme približne 1,2 mil. eur.

„V súčasnosti sú ukončené všetky plánované rekonštrukcie vodovodov a kanalizácie, ktoré sa realizovali v lokalitách: Československej armády, J. Hanulu, Hviezdoslavova, Letecká, Banícka, Sadová, Štefánikovo námestie a na Sídlisku Západ I- Kováčska, Stolárska,“ doplnil.

Ako sú na tom jednotlivé úseky momentálne?

Strojnícka ulica: V realizácii sú chodníky a cesta. Práce sa rozšírili o rekonštrukciu priľahlých parkovacích plôch a realizujú sa za premávky, s dopravnými obmedzeniami treba počítať pri pokládke asfaltov. Predpokladané ukončenie v priebehu augusta 2018.

Ulica J. Wolkera: Chodníky a cesta ukončená v apríli 2018

Jilemnického ulica: Rekonštrukcia ukončená v máji 2018

Ulica Fraňa Kráľa 1 – 7:Ukončená v máji 2018 – cesta, priľahlé parkoviská s kolmým státím. Práce boli rozšírené o úsek cesty Fr. Kráľa 9 –11.

Hviezdoslavova ulica (od Levočskej po Školskú ul.): Ukončená v máji 2018.

Ulica Odborárov: Cesta, chodník, pozdĺžne státie – ukončené v júli 2018.

Sadová ulica (od Brezovej ul. k býv. závodu BMZ): V súčasnosti sa ukončujú prípravné práce, osadzovanie obrubníkov, zlepšenie odvádzania povrchových vôd doplnením dažďových vpustí. Predpokladané frézovanie a asfaltovanie obrusných vrstiev je začiatkom augusta.

Ulica J. Hanulu: Začiatok rekonštrukčných prác cca 26. júla 2018 – ukončenie cca 15. októbra 2018. Práce budú prebiehať za plnej uzávery komunikácie etapovite. Obyvatelia a dopravná obsluha budú usmernení zhotoviteľom o možnostiach prístupu k nehnuteľnostiam. Obchádzkové trasy pre nákladnú dopravu sú stanovené po uliciach Zimná, Letná, Mlynská, Brezová, Gorkého, Rázusova. Osobná doprava môže využiť aj priľahlé komunikácie Banícku, Konrádovu, Zvonársku, Čsl. armády.

Banícka ulica: Je v prevádzke od júna 2018. Potrebné je dorobiť vynútené práce nad rámec stavby – kontajnerové státia či úpravy prístupových chodníkov.

Letecká ulica: Ukončená v júni 2018, nad rámec plánu časť komunikácie až po vstup na letisko. Na túto komunikáciu sa plynule nadviazala ďalšia samostatná investícia – doplnenie obrusných asfaltových vrstiev prístupovej komunikácie k individuálnej bytovej výstavbe Červený jarok – ukončenej v júli 2018.

**Fándlyho ulica a Ulica Obrancov mieru: **Rekonštrukcia chodníkov a cesty. Práce sa realizujú za premávky, dopravné obmedzenia pri pokládke asfaltov. Ukončenie prác august až september 2018.

Zábojského ulica: Ukončená v júli 2018.

Zvonárska ulica: Pripravená na pokládku vrchnej obrusnej asfaltovej vrstvy – predpoklad ukončenia do konca júla 2018.

Ulica Čsl. armády: Prípravné práce – obrubníky, doplnenie dažďových vpustí sú zrealizované. Pripravené na dofrézovanie a pokládky asfaltov. Pokládka ložnej asfaltovej vrstvy bude do konca júla 2018. Následné úpravy vodovodných uzáverov a pokládka obrusnej vrstvy bude realizovaná v auguste 2018. Práce sa realizujú za premávky, s dopravným obmedzením treba rátať pri pokládke asfaltov.

Škultétyho ulica: Práce prebiehajú priebežne pri rekonštrukcii Ul. J. Hanulu, predpokladaný termín ukončenia september 2018. Práce sa realizujú za plnej uzávierky komunikácie.

Ulica Slobody: Plánovaná je rekonštrukcia cesty a chodníka v termíne august až september 2018. Realizácia prác za premávky, dopravné obmedzenia budú pri pokládke asfaltov.

Rybničná ulica: Rekonštrukcia cesty bude prebiehať v rozmedzí mesiacov august a október 2018. Práce za plnej uzávierky komunikácie etapovite.

Nitrianska ulica: Rekonštrukcia cesty po SKI klub je naplánovaná na september až október 2018. Dopravné obmedzenia nie sú zatiaľ určené. Priebežne sa dokončujú drobné práce a nedorobky, ktoré nebránia užívaniu komunikácií.

„Ospravedlňujeme sa občanom, a predovšetkým motoristom, za obmedzenia, ktoré z dôvodu realizácie prác vznikajú a zároveň žiadame o dodržiavanie dočasného dopravného značenia, príp. pokynov zástupcov zhotoviteľa stavby,“ doplnili kompetentní s tým, že že vzhľadom na rozsah a náročnosť môže dôjsť k určitým zmenám v postupe prác a plánovaných termínoch výstavby.

„ Veríme, že všetci užívatelia spomínaných verejných komunikačných plôch už teraz pozitívne vnímajú zlepšenú situáciu v už zrealizovaných lokalitách,“ dodávajú.

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia.

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM