Miroslav Pomajdík Samospráva

Priaznivé cifry zo Spišskej: Mesto hospodárilo s prebytkom takmer 500 000 eur

Za rok 2012 mesto Spišská Nová Ves hospodárilo s prebytkom 493 439 eur, ktoré poputujú do rezervného fondu a do fondu údržby a opráv bytového domu Medza 1. Mesto na strane výdavkov a príjmov hospodárilo so sumou 32 124 767 eur.

Ilustračný obrázok k článku Priaznivé cifry zo Spišskej: Mesto hospodárilo s prebytkom takmer 500 000 eur
Foto: Miroslav Pomajdík / Zdroj: Dnes24.sk

Príjmy mesta

Na daniach sa vybralo 12 706 576 eur, z toho tvorili podielové dane sumu 9 818 650 eur, dane z nehnuteľností 1 601 606 eur a miestne dane 1 285 650 eur. Za prenájmy, správne poplatky, platby za služby, znečistenie ovzdušia, či pokuty putovala do mestského rozpočtu čiastka 3 061 095 eur.

Mesto v roku 2012 poberalo niekoľko grantov a transferov, pričom sa takto podarilo získať 7 480 814 eur. V tejto sume sú zahrnuté transfery zo štátneho rozpočtu pre školy vo výške 5 635 tis. eur, pre Domov dôchodcov 987 tis. eur, Dom humanity 18 tis. eur, Katarína n. o. 54 tis. eur a prenesené kompetencie Mestského úradu 147 tis. eur. Príjmy škôl, školských zariadení, materských škôl a domov dôchodcov predstavovali sumu 1 198 116 eur.

Výdavky mesta

Peniaze zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ, ktoré mesto obdržalo, šli hlavne na regeneráciu námestia, na dofinancovanie rekonštrukcií škôl, skládku biologicky rozložiteľných odpadov, rekonštrukciu verejného osvetlenia a na akciu IBV Červený jarok a na výstavbu a vybavenie Multicentra.

Kapitálové výdavky a financie získané pri predaji akcií Prima banke Slovensko a.s., putovali na kúpu strojov, prístrojov a zariadení, či do rekonštrukcií a realizácie stavieb. Občianskym združeniam, nadáciám, športovým klubom boli poskytnuté dotácie vo výške 199 734 eur.

„Na bežné výdavky mesta, spolu s rozpočtovými organizáciami, bolo použitých 22 752 494 eur, na kapitálové výdavky 7 511 038 eur, finančné operácie 889 101 eur. Celkom čerpanie predstavovalo čiastku 31 152 634 eur, čo je plnenie na 96,9 % upraveného rozpočtu,“ informovala Iveta Topoliová z finančného oddelenia Mestského úrad v Spišskej Novej Vsi

Výdavky v oblasti školstva

Školstvo pohltilo sumu 11 009 939 eur a domov dôchodcov 1 951 243 eur. Postavilo sa multifunkčné ihrisko a altánok na ZŠ Nad Medzou, podarilo sa zrekonštruovať niekoľko materských škôl, opravili sa sociálne zariadenia na ZŠ Nejedlého, či vyregulovala sa vykurovacia sústava na Základnej umeleckej škole.

Dlh mesta

Oproti roku 2011 sa podarilo mestu znížiť svoju zadĺženosť, po prepočítaní na každého obyvateľa to vychádza 128 eur na jedného Novovešťana, čo je pokles o 23 eur na osobu. V roku 2012 bolo použitých na splátky istín úverov suma 889 101 eur.

„K 31. 12. 2012 bol celkový dlh mesta vo výške 4 697 331 eur, spolu s úverom prijatým zo Štátneho fondu rozvoja bývania a krátkodobým úverom na europrojekty. Na splátky úrokov z úverov bolo vynaložených 129 019 eur,“ dodáva Iveta Topoliová

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM