Rôzne

Termíny, ktoré vás budú zaujímať: Spišská pokračuje vo veľkej rekonštrukcii ciest a chodníkov

Minulý rok začala v našom meste veľká rekonštrukcia ciest. Pokračovanie bude mať aj v tomto roku. Ktoré ulice a v akom období sú na zozname?

Ilustračný obrázok k článku Termíny, ktoré vás budú zaujímať: Spišská pokračuje vo veľkej rekonštrukcii ciest a chodníkov
Zdroj: Dnes24.sk

V rámci najväčšieho projektu rekonštrukcie miestnych komunikácií dostáva novú podobu približne 10 km ciest a 5 km chodníkov v Spišskej Novej Vsi. Investícia v objeme 5,9 miliónov eur je realizovaná spoločnosťou Eurovia SK, a.s. Košice, ktorá je víťazom verejného obstarávania. Tomuto zhotoviteľovi bude mesto následne počas desiatich rokov v rovnomerných splátkach splácať prestavaný investičný náklad.

Rozsah komunikácií bol schválený komisiou rozvoja mesta v priebehu prípravy, kde sa z väčšieho množstva navrhovaných rekonštrukcií vyselektoval finálny návrh, ktorý bol vrátane financovania schválený v mestskom zastupiteľstve. Komunikácie boli vybraté podľa technického stavu a dopravnej dôležitosti.

Obnova poruchových vodovodov

„Realizácia prác si vzhľadom na charakter a rozsah vyžaduje rozsiahle dopravné obmedzenia. Snažíme sa však eliminovať úplné uzávierky na minimum. Na Baníckej ulici je však potrebné zrealizovať aj celé podložie, preto je potrebná celková uzávierka. Krátkodobým úplným uzávierkam komunikácií sa však z technologického a logistického dôvodu nevyhneme pri definitívnej pokládke asfaltových vrstiev na všetkých rekonštruovaných komunikáciách. Dočasné obmedzenia pre motoristov však budú určite vyvážené celkovým pozitívnym efektom, ktorý bude po rekonštrukcii,“ uviedol vedúci oddelenia výstavby a dopravy Peter Susa.

Na vopred avizovanú rekonštrukciu zareagovali aj ďalšie organizácie, ktoré by túto skutočnosť radi využili na vlastnú obnovu a opravy. Medzi ne patrí aj Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s., ktorej vedenie sa v spolupráci s mestom SNV dohodlo na obnove poruchových vodovodoch a kanalizáciách na vybraných uliciach a následne na termínoch realizácie, kde mesto plánuje rekonštrukciu ciest a chodníkov. Týmto postupom prác sa eliminuje poškodzovanie zrekonštruovaných komunikácií z dôvodu porúch na vodovode alebo kanalizácií v budúcnosti.

Aj parkoviská

„Ak sa ukáže, že budeme musieť na niektorom úseku podstúpiť náročnejšie opravy kanalizačnej a vodovodnej siete, presunieme rekonštrukciu komunikácie do budúceho letného obdobia a flexibilne opravíme inú komunikáciu, tam, kde je to potrebné,“ doplnil Susa.

Okrem tejto rozsiahlej rekonštrukcie miestnych komunikácií sa do plánu dostali i menšie investície. „Okrem veľkej plánovanej rekonštrukcie musíme reagovať na aktuálne potreby, napríklad v oblasti zvyšovania kapacity parkovacích miest (parkoviská Rázusova 2 – 12, Česká, Slovenská 26 – 28, Javorová), prípadne rekonštrukcie niektorých chodníkov podľa požiadaviek mestských výborov. Ďalšie menšie opravy verejných priestranstiev realizujeme podľa potreby a finančných možností priebežne počas roka,“ dodal.

Celková rekonštrukcia ciest a chodníkov plánovaná na rok 2018 podľa predloženého harmonogramu zhotoviteľom by mala prebiehať takto:

Sídlisko Západ I: – Kováčska, Stolárska, Strojnícka: od 19. marca 2018 do 15. júna 2018 – chodníky, cesty. Práce sa realizujú za premávky, dopravné obmedzenia pri pokládke asfaltov.

Ulica J. Wolkera:od 19. marca 2018 do 30. apríla 2018 – chodníky, cesta. Práce sa realizujú za premávky, dopravné obmedzenia pri pokládke asfaltov.

Jilemnického ulica: od 20. apríla 2018 do 15. mája 2018 – rekonštrukcia cesty. Práce sa realizujú za premávky, dopravné obmedzenia pri pokládke asfaltov.

Ulica Fr. Kráľa 1 – 7: od 19. marca 2018 do 30. apríla 2018 – cesta. Práce sa realizujú za premávky, dopravné obmedzenia pri pokládke asfaltov.

Hviezdoslavova ulica (od Levočskej po Školskú ): V súčasnosti sa realizuje rekonštrukcia vodovodu. Ukončenie predpokladané do 31. marca 2018. Technológiou zaťahovania do ex. potrubia. Obmedzenie v mieste štartovacích jám. Následne nástup na rekonštrukciu komunikácie a chodníka: od 4. apríla 2018 do 31. mája 2018. Práce sa realizujú za premávky, ktorá bude zjednosmernená, dopravné obmedzenia pri pokládke asfaltov.

Pokračovanie rekonštrukcie vodovodu od Školskej po Chrapčiakovu ulicu od 4. apríla 2018 do 15. júna 2018. Práce sa realizujú za premávky, obmedzenie v pozdĺžnom státí. Technológiou zaťahovania do ex. potrubia. Obmedzenie v mieste štartovacích jám.

Ulica Odborárov: od 16. apríla 2018 do 22. júna 2018 – cesta, chodník, pozdĺžne státie. Práce sa realizujú za premávky, ktorá bude zjednosmernená, dopravné obmedzenia pri pokládke asfaltov.

Sadová ulica (od Brezovej ul. k býv. závodu BMZ): rekonštrukcia vodovodu od 12. marca 2018 do 20. apríla 2018, práce prebiehajú za premávky technológiou zaťahovania do ex. potrubia. Obmedzenie v mieste štartovacích jám. Rekonštrukcia komunikácie: od 1. júna 2018 do 1. júla 2018, práce sa realizujú za premávky, dopravné obmedzenia pri pokládke asfaltov.

Ulica J. Hanulu: rekonštrukcia vodovodu od 12. marca 2018 do 15. mája 2018, práce prebiehajú za premávky technológiou zaťahovania do ex. potrubia. Obmedzenie v mieste štartovacích jám. Rekonštrukcia komunikácie a chodníka: po Spišskom trhu od 23. júla 2018 do 30. septembra 2018. Dopravné obmedzenia zatiaľ neurčené (po spracovaní dočasného dopr. značenia).

Banícka ulica : Rekonštrukcia vodovodu od 19. marca 2018 do 15. mája 2018, práce prebiehajú v uzávierke technológiou zaťahovania do ex. potrubia. Rekonštrukcia cesty a chodníka v časti medzi ulicou Ing. O. Kožucha po Škultétyho ulicu od 16. marca 2018 do 31. mája 2018. Práce za plnej uzávierky komunikácie. Pokračovanie od Škultétyho ul. ku Konrádovej vrátane šikmého parkovania priebežne do 30. júla 2018. Práce za plnej uzávierky komunikácie.

Letecká ulica: Rekonštrukcia vodovodu od 19. marca 2018 do 15. júna 2018, práce prebiehajú za premávky, ktorá bude zjednosmernená, technológiou líniového výkopu. Rekonštrukcia cesty od 2. mája 2018 do 15. júla 2018. Práce sa realizujú za premávky, dopravné obmedzenia zatiaľ neurčené (po spracovaní dočasného dopr. značenia).

Fándlyho ulica: od 15. mája 2018 do 20. júna 2018 rekonštrukcia chodníkov a cesty. Práce sa realizujú za premávky, dopravné obmedzenia pri pokládke asfaltov.

Ulica Obrancov mieru: od 2. mája 2018 do 20. júna 2018 rekonštrukcia chodníkov a cesty. Práce sa realizujú za premávky, dopravné obmedzenia pri pokládke asfaltov.

Zábojského ulica: Rekonštrukcia cesty od 23. apríla 2018 do 18. mája 2018. Práce sa realizujú za premávky, dopravné obmedzenia pri pokládke asfaltov.

Zvonárska ulica: Rekonštrukcia cesty od 21. mája 2018 do 13. júla 2018. Práce sa realizujú za premávky, dopravné obmedzenia pri pokládke asfaltov.

Ulica Čsl. armády: Rekonštrukcia cesty od 11. júna 2018 do 13. júla 2018. Práce sa realizujú za premávky, dopravné obmedzenia pri pokládke asfaltov.

Škultétyho ulica: Rekonštrukcia cesty a chodníka od 1. augusta 2018 do 31. augusta 2018. Práce za plnej uzávierky komunikácie.

Ulica Slobody: Rekonštrukcia cesty a chodníka od 16. júla 2018 do 31. augusta 2018. Práce sa realizujú za premávky, dopravné obmedzenia pri pokládke asfaltov.

Rybničná ulica: Rekonštrukcia cesty od 1. augusta 2018 do 15. októbra 2018. Práce za plnej uzávierky komunikácie etapovite.

Nitrianska ulica: Rekonštrukcia cesty po SKI klub od 20. augusta 2018 do 15. októbra 2018. Dopravné obmedzenia zatiaľ neurčené (po spracovaní dočasného dopr. značenia).

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM