Miroslav Pomajdík Samospráva

Výsledky sčítania obyvateľstva: Koľko nás je a ako žijeme v okrese Spišská Nová Ves?

Štatistický úrad Slovenskej republiky vykonal sčítanie obyvateľstva. Trvalý pobyt v okrese Spišská Nová Ves má viac ako 97 tisíc obyvateľov. V celom Košickom kraji žije presne 791 723 obyvateľov, čo je nárast oproti poslednému sčítaniu, ktoré bolo v roku 2001 o skoro 26 tisíc ľudí.

Ilustračný obrázok k článku Výsledky sčítania obyvateľstva: Koľko nás je a ako žijeme v okrese Spišská Nová Ves?
Foto: Miroslav Pomajdík / Zdroj: Dnes24.sk

Výsledky tohto sčítania sú spracované k roku 2011. Oproti roku 2001 sa zvýšil počet obyvateľov žijúcich v okrese Spišská približne o 4 000 občanov a podľa najnovších zistení je nás 97 593. Z toho mužov 48 269 a žien 49 324.

V našom okrese žije 46 925 slobodných ľudí. Počet ženatých a vydatých občanov je 37 838, naproti tomu evidujeme u nás len 4 883 rozvedených. Kolónku uzatvárajú vdovy a vdovci, ktorých je 5 688. U 2 259 sa nepodarilo zistiť ich rodinný stav.

Štátna príslušnosť

V Spišskonovoveskom okrese žije 93,5% ľudí so štátnou príslušnosťou k Slovenskej republike. Inú štátnu príslušnosť má 0,3 % obyvateľov. Bez štátnej príslušnosti je 16 ľudí a pri 6,2 % sa štátnu príslušnosť nepodarilo zistiť.

Národnosť

K slovenskej národnosti sa hlási 83 830 Spišiakov. Najsilnejšou národnostnou menšinou sú u nás Rómovia, ku ktorým sa hlási 6 076 ľudí. Po nich nasledujú Rusíni, ktorých je aktuálne 363 a viac ako sto príslušníkov vykazujú Česi s 224 ľuďmi. Pre zaujímavosť dopĺňame ešte niekoľko ďalších údajov o počte príslušníkov iných národnostných menšín: Maďari- 85, Ukrajinci- 69, Nemci- 69, Poliaci- 39, Rusi- 33, či Moravania 18.

Keď si však porovnáme čísla ľudí podľa materinského jazyka, tak prichádzame k objektívnejším výsledkom. Ako svoj materinský slovenský jazyk používa 75 692 Spišiakov. K rómskemu materinskému jazyku sa prihlásilo 13 549, či rusínskemu 567 Spišiakov. U 7 026 ľudí sa tento údaj nepodarilo zistiť

Náboženstvo

Najdominantnejšiu pozíciu má v našom okrese Rímskokatolícka cirkev, ku ktorej sa hlási 68 080 veriacich. Na druhom mieste čo do počtu ľudí sa umiestnila Gréckokatolícka cirkev s 2 903 veriacimi. Po nej nasleduje Evanjelická cirkev augsburského vyznania s 1 753, Pravoslávna cirkev s 1 286 veriacimi. Žiadna iná cirkev v našom okrese nemá viac ako tisíc príslušníkov. Bez vyznania je 10 163 Spišiakov a pri 11 056 odmietlo zverejniť túto informáciu.

Vzdelanie

V okrese Spišská Nová Ves sa nachádza až 20 014 ľudí bez vzdelania. Úplné stredné všeobecné vzdelanie dosiahlo 3 383 a vyššie odborné 877 Spišiakov. Na území okresu býva 1 924 ľudí, ktorí úspešne ukončili bakalárske štúdium. S titulom magister, inžinier, či doktor sa môže popýšiť 8 020 a doktorandským 356 ľudí. Údaje sa nepodarilo zistiť pri 3 739 obyvateľov nášho okresu.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM