Samospráva

Podľa kontroly na úrade KSK nehospodárne vynaložili vyše 264-tisíc eur na odstupnom

Správe o výsledkoch kontroly hospodárenia s verejnými financiami a dodržiavania pracovnoprávnych predpisov na Úrade KSK sa zaoberali krajskí poslanci.

Ilustračný obrázok k článku Podľa kontroly na úrade KSK nehospodárne vynaložili vyše 264-tisíc eur na odstupnom
Zdroj: TASR

V pondelok 22. októbra sa konalo zasadnutie krajského parlamentu. Najbúrlivejšia diskusia sa viedla k správe o výsledkoch kontroly hospodárenia s verejnými financiami a dodržiavania pracovnoprávnych predpisov na Úrade KSK, ktorú predložil hlavný kontrolór kraja Ľubomír Hudák.

Zlaté padáky?

Nehospodárne použitie viac ako 264.000 eur na odstupné pre zamestnancov, s ktorými tento rok Košický samosprávny kraj (KSK) skončil pracovný pomer, konštatovala kontrola z útvaru hlavného krajského kontrolóra.

Úrad KSK a predseda kraja Rastislav Trnka so závermi kontroly nesúhlasia. Správe kontrolóra sa poslanci venovali v rozprave viac ako hodinu. Zastupiteľstvo KSK ju napokon vzalo na vedomie. Zároveň uznesením požiadalo hlavného kontrolóra, aby na Úrade KSK vykonal kontrolu hospodárenia s verejnými financiami vynaloženými na mzdy a externé služby pri vykonávaní činnosti v právnych veciach a veciach verejného obstarávania, a to za obdobie od roku 2012.

Prepustili 45 zamestnancov, prijali 38

Podľa správy Úrad KSK v kontrolovanom období od 1. júla 2017 do 30. júna 2018 prijal do pracovného pomeru 38 zamestnancov a pracovný pomer ukončil so 45 zamestnancami. V 25 prípadoch v prvej polovici tohto roku išlo o dohodu o skončení pracovného pomeru bez uvedenia dôvodu na návrh zamestnávateľa s poskytnutím odstupného.

Kontrola v týchto prípadoch poukázala na to, že úrad poskytol odstupné, ktoré nebolo zamestnancami nárokovateľné v zmysle Zákonníka práce ani kolektívnej zmluvy. Podľa kontroly odstupné v sume 228.257 eur a prislúchajúce odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne vo výške 36.245 eur neboli použité na krytie nevyhnutných potrieb, čím úrad nezachovával hospodárnosť použitia verejných prostriedkov. „Nehospodárne použitie verejných prostriedkov sa považuje za porušenie finančnej disciplíny,“ uviedol v správe Hudák.

Trnka odstupné obhajoval ako efektívne

Úrad KSK v tejto súvislosti okrem iného namietal, že kontrola nezistila porušenie žiadnych pracovnoprávnych ani iných civilnoprávnych predpisov. Predseda KSK obhajoval daný postup skončenia pracovného pomeru dohodou s odstupným ako najefektívnejší. „S tými zamestnancami by sme sa s rozlúčili tak či tak, či už z organizačných dôvodov kvôli nadbytočnosti alebo kvôli nízkemu pracovnému nasadeniu, a v iných verziách, ktoré umožňuje Zákonník práce, by sme toto odstupné museli tak či tak vyplatiť,“ uviedol pre novinárov.

Zároveň argumentuje, že celkové finančné prostriedky vyplatené na odstupnom boli nižšie, ako by to bolo pri iných možnostiach skončenia pracovného pomeru. „Výška tohto odstupného vyplýva z kolektívnej zmluvy, ktorej dodatok podpísal môj predchodca dva týždne pred tým, ako odišiel. Ak by tento dodatok nepodpísal, mohli by sme dnes rozprávať o možno o polovicu nižšej sume,“ dodal.

Kritika aj na zadávanie zakázok

Kontrola tiež kritizovala postup úradu pri zadávaní zákazky, ktorej predmetom bola implementácia nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR). Úrad KSK podľa správy nedodržal princíp hospodárnosti a efektívnosti vo verejnom obstarávaní tým, že nezabezpečil čo najširšiu hospodársku súťaž a oslovil len tri vybrané hospodárske subjekty, pričom obstaral služby za neprimeranú cenu, a to o 48.260 eur s DPH vyššiu, než boli ceny, za ktoré porovnateľný predmet zákazky získali Prešovský a Nitriansky samosprávny kraj.

Predseda KSK oponuje s tým, že kontrola porovnávala neporovnateľné. „My sme objednali ten objem služieb v rámci GDPR v rozsahu, v akom sme si mysleli, že je najsprávnejší a najlepší podľa toho, čo máme splniť zo zákona. A keď porovnáme ten objem prác, ktorý si zazmluvnili iné vyššie územné celky, tak hodinová sadzba nám vychádza nižšia,“ konštatoval Trnka. Trvá na tom, že ide o efektívnejšie vynaloženie finančných prostriedkov.

Podľa správy kontrolóra Úrad KSK tiež v 21 prípadoch prijatia nových zamestnancov nezverejnil informáciu o voľnom pracovnom mieste na webovom sídle KSK. Pri troch pracovných miestach ich mal obsadiť uchádzačmi, ktorí nespĺňali ním stanovené kvalifikačné a odborné predpoklady.

Zdroj: kosice.dnes24.sk/TASR
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM