Zuzana Vajayová Rôzne

Podľa viceprimátora Lazára kontrola NKÚ odhalila nedostatky v DPMK

Protokol Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v akciovej spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice (DPMK), pochádzajúci z novembra 2010, obsahuje podľa viceprimátora

„Nedodržanie zákona o verejnom obstarávaní, neoprávnené vyplácanie platov a odmien, uzatváranie zmlúv za neštandardných podmienok, prípady nehospodárneho a neefektívneho použitia verejných prostriedkov pri obstarávaní materiálu, stavebných prác a dodávok z poskytnutej dotácie rozpočtu mesta, zlyhanie vnútorných kontrol pri overovaní účtovných dokladov, nedodržiavanie zákona o cestovných náhradách, porušovanie zákona o dani z príjmov, zákona o účtovníctve a tak ďalej,“ skonkretizoval La­zár.

Osobitnou kapitolou zistených nedostatkov je nedodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní. DPMK ako verejný obstarávateľ postupoval v súlade s týmto zákonom len pri zadávaní nadlimitných zákaziek pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác. „Pri realizácii podprahových zákaziek verejného obstarávania, na ktoré dostal z rozpočtu mesta viac ako 50 percent finančných prostriedkov, nepostupoval DPMK v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, ale vykonával ho podľa vlastnej organizačnej smernice,“ spresnil Lazár. Dodal, že jedným z príkladov tohto nezákonného postupu je zadanie zákazky na rekonštrukciu koľajových križovatiek na Ulici Československej armády. Zmluvná cena s dodávateľom z Českej republiky bola dohodnutá vo výške takmer 12 miliónov korún českých, ale z investičnej dotácie z rozpočtu mesta Košice bolo v roku 2009 poskytnutých a čerpaných na túto akciu spolu vyše 460.300 eur (vyše 11 miliónov Kč). Napriek tomu, že ide o sumu vysoko presahujúcu 50 percent finančných prostriedkov z rozpočtu mesta, DPMK postupovalo len podľa smernice a teda v rozpore so zákonom.

„Od začiatku kritizujeme snahu vedenia DPMK preniesť všetku ťarchu svojich rozhodnutí na cestujúcu verejnosť bez toho, aby manažéri dopravného podniku hľadali vnútorné rezervy. Správa NKÚ potvrdzuje, že rezervy vo vnútri DPMK existovali, ale nebola ochota ich nachádzať a využívať. Máme dostatok argumentov, aby sme v záujme zlepšenia hospodárenia mestského podniku navrhli poslancom mestského zastupiteľstva nevyhnutné personálne zmeny vo vedení DPMK. Nemôžeme predsa ďalej tolerovať miliónové prešľapy súčasného vedenia, nad ktorými bývalé vedenie mesta pravdepodobne taktne privieralo oči,“ komentoval správu viceprimátor Lazár, zodpovedný okrem iného za ekonomiku mesta Košice.

Zdroj: TASR

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM