Poslanci odložili dôležité rozhodnutie: Vznik Košickej futbalovej arény musí počkať

Košické mestské zastupiteľstvo dnes neodsúhlasilo založenie novej akciovej spoločnosti so stopercentnou účasťou majetku mesta Košice, s obchodným názvom Košická futbalová aréna, a. s. (KFA), s cieľom zabezpečiť výstavbu a prevádzku nového futbalového štadióna a tréningových ihrísk v Košiciach.

Ilustračný obrázok k článku Poslanci odložili dôležité rozhodnutie: Vznik Košickej futbalovej arény musí počkať
Zdroj: TASR

Ako na rokovaní povedal predkladateľ návrhu, viceprimátor Ján Jakubov, v súlade s návrhom zakladateľskej listiny akciová spoločnosť bude založená na dobu neurčitú. „Základné imanie spoločnosti bude tvorené peňažným vkladom zakladateľa vo výške 500 000 eur,“ povedal Jakubov.

Možnosť získať štyri milióny eur

Doplnil, že mesto Košice sa má podieľať na základnom imaní spoločnosti minimálne vo výške 55 %, pričom ďalším zakladajúcim akcionárom spoločnosti bude Mestský futbalový klub (MFK) Košices podielom 15 % na základnom imaní a zvyšnú majetkovú účasť 30 % v spoločnosti ponúkne mesto iným subjektom – Košickému samosprávnemu kraju, respektíve ďalším subjektom.

Primátor Richard Raši pripojil, že mesto malo možnosť získať nenávratný finančný príspevok štyri milióny eur na výstavbu futbalového štadióna, ktorú týmto spôsobom chce využiť. „Mesto však bude mať vždy väčšinový podiel v spoločnosti,“ dodal primátor s tým, že nie je povinné dotáciu využiť, ak budú poslanci zastupiteľstva proti, mesto ale má záujem požiadať o jej navýšenie.

Ďalší akcionári

Pristúpenie ďalších akcionárov do obchodnej spoločnosti bude po posúdení predstavenstvom spoločnosti predložené na schválenie MZ. Budúci akcionári spoločnosti sa zmluvne zaviažu na spolufinancovanie, respektíve zabezpečenie finančných prostriedkov potrebných na výstavbu nového futbalového štadióna – v závislosti od výšky svojho podielu by sa tak podieľali na investičnej a prevádzkovej činnosti spoločnosti.

V súlade s návrhom zakladateľskej listiny akciová spoločnosť bude založená na dobu neurčitú. „Pozemky vo vlastníctve mesta Košice dotknuté výstavbou nového futbalového štadióna sa v budúcnosti nezamýšľajú vložiť do spoločnosti KFA, ale budú prenajaté za symbolickú hodnotu, ako dôvod hodný osobitného zreteľa s presne vymedzenými podmienkami užívania. Materiál v uvedenej veci bude predložený na ďalšie rokovanie mestského zastupiteľstva, ktorému prináleží rozhodovacia kompetencia,“ objasnil Raši.

Na návrh viceprimátora Jakubova bolo rozhodnutie o tomto bode odložené, keďže nedošlo k jednoznačnej dohode poslaneckých klubov o podobe KFA.

Zdroj: TASR