Zuzana Vajayová Rôzne

Poslancom MsZ nie je jasné, či skutočne schválili zámenu pozemkov v parku

Prevod pozemkov, ktoré sa nachádzajú v košickom mestskom parku za iné pozemky centre mesta vyvolal medzi poslancami mestského zastupiteľstva rozporuplné reakcie.

Podľa dôvodovej správy pozemky vo vlastníctve spoločnosti NEOMAD s.r.o. sú súčasťou riešenia územia Mestského parku a mesto Košice má záujem získať ich do svojho vlastníctva za účelom realizácie pripravovaného projektu EHMK a súčasne za účelom postupného nadobudnutia vlastníctva k všetkým pozemkom v Mestskom parku, vyrovnania majetkových hraníc, scelenia a tvarového usporiadania pozemkov.

Poslanec Ján Dečo už v pondelok (20.6.) avizoval, že ide o skrytú podporu pre súkromného investora, ktorý chce v parku vybudovať hotelové zariadenie.

Viceprimátor Ladislav Lazár obhajoval predložený návrh tým, že mesto Košice má záujem revitalizovať Mestský park v rámci projektu EHMK, pričom v rámci dotknutého areálu parku sa nachádza aj pozemok vo vlastníctve tretej osoby. „Nakoľko projekt EHMK – ako jeden z hlavných spoločensko-kultúrnych projektov mesta v roku 2013 s plánovaným pokračovaním aj v budúcnosti – je výsostne naviazaný na financovanie zo štrukturálnych fondov EÚ, pričom čerpanie nenávratných finančných prostriedkov v rámci investičných projektov EHMK nie je možné vo vzťahu k investíciám do majetku tretích osôb, vrátane pozemkov, je nevyhnutné majetkovoprávne vysporiadanie vlastníctva.,“ povedal Lazár. Poukázal tiež na dôvodovú správu, ktorá uvádza, že „nakoľko má vlastník dotknutého pozemku záujem o zámenu pozemkov, pričom znalecká hodnota jeho súčasného pozemku je zjavne vyššia ako pozemku, ktorý by mesto mohlo ponúknuť na zámenu, navrhovaná zámena bez ďalšieho finančného vyrovnania predstavuje také nakladanie s majetkom mesta, ktoré by malo znamenať zvýšenie reálnej hodnoty majetkovej podstaty mesta .

Následne 58,33 percenta prítomných poslancov schválilo prevod pozemkov. Podľa primátora však nie je jasné, či je aj naozaj schválený a či na jeho skutočné schválenie nie je potrebná trojpätinová väčšina prítomných poslancov.

Podľa predstaviteľa Spolku za skrášľovanie Košíc, známeho aktivistu Ladislava Rovinského sa tu jedná o výmenu pre mesto absolútne nevýhodnú najmä z finančného hľadiska a neopodstatnenú, s veľkým rizikom toho, že dôjde k ďalšiemu zabratiu a neskoršiemu oploteniu dnes verejného priestoru. „Nevidíme žiadny dôvod pre takúto nevýhodnú zámenu pozemkov,“ povedal Rovinský. Dodal, že v podkladoch k prerokovanému materiálu chýba objektívny podklad preukazujúci tvrdenie zvýšenie reálnej hodnoty majetkovej podstaty mesta o zhruba 25 percent oproti pôvodnej hodnote zamieňaného majetku. „Nekvalita a nečitateľnosť grafickej a fotografickej prílohy neumožňuje občanom a poslancom posúdiť podstatu zámeny pozemkov,“ dodal Rovinský s tým, že košickí aktivisti vyzvali primátora mesta, aby tento bod rokovania sa vôbec nedostal na rokovanie zastupiteľstva. Následne boli pripravení odovzdať primátorovi Rašimu výzvu na nepodpísanie schváleného uznesenia. Podľa Rovinského však je toto zbytočné, pretože na schválenie tohto prevodu by muselo hlasovať minimálne 60 percent poslancov.

Zdroj: TASR Foto: Ilustračné

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM