Michal Lendel Rôzne

Právnická fakulta UPJŠ oslavuje okrúhle výročie: Za 40 rokov existencie vychovala 6275 magistrov

Košická právnická fakulta oslavuje štyridsiatku. Vďaka patrí všetkým, ktorí urobili maximum pre to, aby sa meno fakulty stalo značkou. Dnes má táto fakulta stabilné miesto na čele slovenských právnických fakúlt.

Ilustračný obrázok k článku Právnická fakulta UPJŠ oslavuje okrúhle výročie: Za 40 rokov existencie vychovala 6275 magistrov
Zdroj: TASR

Košice ako druhé centrum rozvoja kultúry a vzdelanosti na Slovensku

Štyridsiate výročie svojej existencie oslavuje v týchto dňoch Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach. Vznikla v roku 1973 ako reakcia na potrebu vytvorenia druhej takejto fakulty na Slovensku, čo by malo za následok rovnomerne vzdelávanie a rozmiestňovanie právnikov v štáte. Vznik Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach podnietila snaha o vytvorenie z metropoly východu druhé centrum rozvoja kultúry a vzdelanosti na Slovensku.

Slávnostné otvorenie prvého akademického roka Právnickej fakulty UPJŠ spolu s inauguráciou jej prvého dekana sa uskutočnilo 28. septembra 1973 v Štátnom divadle v Košiciach. Proces vytvárania tejto fakulty je pritom historicky spätý Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, ktorej detašované pracovisko začalo pôsobiť v Košiciach v akademickom roku 1970/1971.

Ťažké začiatky…

„Za 40 rokov svojej existencie si Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach neodškriepiteľne zabezpečila stabilné miesto v čele slovenských právnických fakúlt, aj keď jej začiatky neboli vôbec ľahké. Všetkým jej zakladateľom aj ich nasledovníkom, ktorí urobili maximum pre to, aby sa meno fakulty stalo značkou, a podieľali sa či sa stále podieľajú na výchove kvalitných právnikov pre jednotlivé právnické profesie, verejnú správu aj podnikateľskú sféru v tomto regióne, patrí veľká vďaka,“ hovorí rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ladislav Mirossay.

1446 bakalárov, 6275 magistrov a vyše 5000 doktorov práv

„Po neľahkých začiatkoch pred štyrmi desiatkami rokov je dnes Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach stabilizovaná vzdelávacia a výskumná inštitúcia s kvalitným personálnym obsadením, ktorá pripravuje svojich študentov na úspešné uplatnenie v právnej praxi. Počas svojej existencie vychovala už 1446 bakalárov, 6275 magistrov a titul doktor práv bol udelený vyše 5 000 jej absolventom, z ktorých sú dnes mnohí renomovaní právnici pôsobiaci ako notári, advokáti, prokurátori alebo sudcovia,“ zdôrazňuje doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc., podľa ktorej systém vzdelávania na Právnickej fakulte prešiel v posledných rokoch inováciou – boli uskutočnené zmeny v študijných programoch a vo všetkých troch stupňoch vzdelávania sa už realizuje kreditový systém štúdia.

Súčastnosť…

Právnická fakulta UPJŠ v súčasnosti poskytuje vzdelávanie v študijnom odbore právo vo všetkých troch stupňoch vzdelávania, bakalárskom, magisterskom i doktorandskom. Umožňuje denné i externé štúdium a možnosť realizovať habilitačné i menovacie konanie. Podieľa sa na grantových projektoch celoštátneho a medzinárodného charakteru. V súčasnosti sa výskum zameriava na modernizáciu práva obchodných spoločností, rekodifikáciu súkromného práva, alternatívne riešenie sporov, volebné zákonodarstvo, tvorbu a realizáciu pracovného práva so zreteľom na regionálne aspekty trhu práce, daňovú politiku Európskej únie a jej vplyv na tuzemskú právnu úpravu a na ďalšie aktuálne otázky.

Fakultu tvorí 8 katedier a Ústav európskeho práva a oddelenie medzinárodného práva. Činnosť fakulty zabezpečuje 89 zamestnancov, z toho 58 pedagógov v skladbe 8 profesori, 16 docentov, 32 odborných asistentov a 3 asistenti. Počet študentov v akademickom roku 2013/2014 predstavuje 1207, z toho 898 študentov v dennom a 220 v externom štúdiu a 34 doktorandov v dennom štúdiu a 55 v externom štúdiu.

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM