Zuzana Vajayová Rôzne

Pre učiteľov je pripravený počas polročných prázdnin metodický deň

Polročné prázdniny v Košiciach už tradične patria vzdelávaniu. Učitelia základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice sa 31. januára už štvrtý rok zúčastnia na celomestskom metodickom dni, ktorý pre nich organizuje metodický úsek Stredisk

„Na tento deň je pripravených 30 stanovíšť, na ktorých bude prednášať celkovo 55 odborných lektorov z akademickej pôdy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Prešovskej univerzity, pedagógovia Školy úžitkového výtvarníctva, Centra pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie. Lektorovať budú aj sami učitelia základných škôl, ktorí sa so svojimi bohatými praktickými skúsenosťami z pedagogickej praxe podelia s kolegami z iných škôl,“ uviedol vedúci referátu komunikácie MMK Jozef Marko.

Celomestský metodický deň sa uskutoční v priestoroch škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice, Východoslovenskej galérie, v posluchárňach UPJŠ a Teologickej fakulty a taktiež po prvý raz v Handball aréne – ZŠ Bernolákova 16. „Zapojené školy dostanú možnosť prezentovať novú modernú didaktickú techniku a učebné pomôcky, ako aj novovybudované laboratórium pre vyučovanie fyziky a chémie na ZŠ Staničná 13, spojenú s praktickými ukážkami zavádzania nových a inovatívnych metód práce,“ doplnil Marko.

V rámci celomestského metodického dňa budú širokej učiteľskej verejnosti odovzdané aj poznatky z realizácie projektov mesta Košice z Operačného programu Vzdelávanie v rámci premeny tradičnej školy na modernú.

Metodické dni budú pokračovať 4. februára pre riaditeľov škôl a školských zariadení a pedagogických zamestnancov materských škôl. Riaditelia nadobudnú aktuálne informácie o školskej legislatíve a metodike tvorby kurikula. Pozvanie na toto podujatie prijali zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a tiež generálny riaditeľ Metodicko-pedagogického centra. Pre učiteľky materských škôl je pripravený druhý ročník metodického dňa so šiestimi odbornými podujatiami.

Zdroj: TASR

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM