Správy

Predali ste alebo darovali nehnuteľnosť? Nezabudnite nahlásiť zánik daňovej povinnosti

Takzvané čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností musia podať aj tí daňovníci, ktorým k 31. decembru 2021 zanikla daňová povinnosť k tejto dani.

Ilustračný obrázok k článku Predali ste alebo darovali nehnuteľnosť? Nezabudnite nahlásiť zánik daňovej povinnosti
Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Mesto Košice na povinnosť upozorňuje v súvislosti s blížiacim sa koncom termínu pre podanie priznania k dani z nehnuteľností. Povinnosť podať čiastkové priznanie majú všetci tí, ktorí v priebehu uplynulého roka predali alebo darovali nehnuteľnosť, nemajú ju už v nájme alebo v správe, respektíve ju prestali užívať.

Občania, na ktorých sa táto skutočnosť vzťahuje, musia v tlačive vyznačiť, že podávajú čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti. „Ak čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti nepodajú, správca dane im daň na zdaňovacie obdobie vyrubí, hoci už nie sú vlastníkmi nehnuteľnosti,“ upozornila vedúca referátu daní a poplatkov Magistrátu mesta Košice Tatiana Moleková.

Do konca mesiaca

Priznanie k dani z nehnuteľností musia mestu najneskôr do pondelka 31. januára podať všetci, ktorí minulý rok kúpili, predali, dostali do daru nehnuteľnosť, darovali alebo skolaudovali predtým rozostavanú nehnuteľnosť. „Rovnakú povinnosť ukladá zákon aj v prípade, ak v súvislosti s nehnuteľnosťou, ktorú vlastnia, došlo vlani k takej zmene, ktorá má vplyv na vyrubenie dane,“ doplnila Moleková.

Ide o prípady, ak vlastníci nehnuteľnosti dostali stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, zmenil sa druh ich pozemku či účel využívania stavby. V prípade spoluvlastníkov podáva priznanie k dani z nehnuteľností buď každý do výšky svojho podielu, alebo, ak sa dohodnú, jeden z nich za celú nehnuteľnosť spolu s prehlásením, kto bude daňovníkom za danú nehnuteľnosť.

Sadzby dane zostávajú rovnaké ako v roku 2021, rozhodnutia o vyrubenej dani z nehnuteľnosti a jej výške dostanú občania poštou alebo do svojich elektronických schránok počas jarných mesiacov.

Znížená daň

„Rovnako ako uplynulý rok platí, že seniorom po dovŕšení veku 70 rokov na ďalšie zdaňovacie obdobie patrí zníženie dane z nehnuteľností o 50 percent pri dani zo stavieb na bývanie a dane z bytov v ich vlastníctve, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,“ doplnil Fabián s tým, že mesto poskytuje takéto zníženie automaticky.

V prípade zníženia dane z pozemkov, ktoré slúžia výhradne na ich osobnú potrebu, si fyzické osoby staršie ako 70 rokov musia nárok na zníženie výšky dane uplatniť do 31. januára podaním čiastkového priznania k dani z pozemkov, spolu s prílohou na zníženie. V nasledujúcom zdaňovacom období uplatní mesto zníženie takisto automaticky.

Priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje môžu daňovníci zasielať poštou, alebo doručiť osobne do kancelárie prvého kontaktu alebo podateľne magistrátu mesta Košice na Triede SNP 48/A. Potrebné informácie sú dostupné aj na internetovej stránke www.esluzbykosice.sk.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM