Eva Mikulová Správy

Premnožili sa potkany. V meste bude celoplošná deratizácia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadil na celom území Košíc od 20. októbra do 20. novembra celoplošnú deratizáciu a reguláciu živočíšnych škodcov.

Ilustračný obrázok k článku Premnožili sa potkany. V meste bude celoplošná deratizácia
Zdroj: TASR

Nariadenie sa týka mestských častí na celom území mesta v objektoch, ktoré majú v správe alebo vo vlastníctve a na verejných priestranstvách, prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

Hlavným cieľom je ochrana zdravia obyvateľstva pred nebezpečenstvom šírenia hromadného prenosného ochorenia.

„Mesto Košice bude zabezpečovať na území mesta deratizáciu zberných miest komunálneho odpadu a verejného priestranstva v ich najbližšom okolí. Potvrdenie o vykonaní deratizácie je potrebné poslať príslušnému správnemu orgánu najneskôr do 31. decembra 2020,“ informuje mesto na svojej stránke.

Deratizácia je povinná

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia – ju budú zabezpečovať v ich alebo nimi užívaných a spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, skladoch a skládkach odpadov, prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov, a potvrdenie tohto subjektu o vykonaní deratizácie uchovať po dobu troch mesiacov.

Fyzické osoby – v priestoroch rodinných domov, bytových domov a na pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní, a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat ju majú zabezpečiť takto: prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov alebo svojpomocne, spotrebiteľsky dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel, a potvrdenie o profesionálnom vykonaní deratizácie alebo pokladničný blok o kúpe prípravku, ktorý bol na predmetný účel použitý, uchovať po dobu troch mesiacov pre účely prípadnej kontroly splnenia nariadeného opatrenia.

Zdroj: Dnes24.sk

Najčítanejšie