Problémy s parkovaním by mali skončiť. Mesto pripravilo zmeny

Pol hodinová platba za parkovanie, nižšia suma za sms...a ďalšie zmeny v parkovaní podľa novely VZN by mali schváliť poslanci na mimoriadnom zasadnutí.

Eva Mikulová
Ilustračný obrázok k článku Problémy s parkovaním by mali skončiť. Mesto pripravilo zmeny
Zdroj: TASR

V štvrtok 31. januára sa uskutoční neplánované mimoriadne rokovanie Mestského zastupiteľstva. Jeho hlavným bodom bude návrh novely všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice, teda o platenom parkovaní.

„Hoci to súkromná firma EEI to odmieta akceptovať, aj v zmysle v súčasnosti platného VZN sme sa od 7. januára 2019 stali jediným prevádzkovateľom parkovacieho systému na území mesta Košice. Nenecháme sa nikým vydierať a urobíme všetko preto, aby parkovanie v meste fungovalo. A v publikova­nej novele tohto nášho nariadenia sú uvedené viaceré kroky ako odstrániť nedostatky, ktoré nám priniesla aplikačná prax VZN. Ani zmena VZN však neznamená, že sa s EEI nechceme dohodnúť. Rokujeme s nimi aj dnes, našim cieľom je vzájomná dohoda v prospech obyvateľov mesta,“ skonštatoval o novele VZN primátor Jaroslav Polaček.

„Aj keď nám EEI naďalej odmieta poskytnúť databázu užívateľov rezidentských kariet, vo VZN sme našli také spôsoby ako budeme do konca roka 2019 uznávať aj také parkovacie karty, ktoré ešte v roku 2018 na rôznu dobu platnosti vydala EEI. Podstatnou zmenou bude aj zníženie cien SMS parkovania o 20 percent, čím sa jeho cena dostane na úroveň bežného parkovacieho lístka. SMS parkovanie tak bude omnoho zaujímavejším a prístupnejším spôsobom ako doteraz. Jeho výhodou bude aj to, že parkovné sa takto dá zaplatiť z pohodlia auta a nikto nemusí hľadať parkovací automat.

Ďalšou pozitívnou zmenou, ktorou mesto výrazne vychádza v ústrety vodičom, je aj zavedenie základnej sadzby parkovného na 30 minút namiesto doterajšej hodiny. Vďaka tomu sa zaplatia motoristi za parkovné až o polovicu menej.

Primátor vyzval obyvateľom mesta využívajúcich parkovanie, aby peniaze zaň platili výlučne mestu a to SMS-kou (je to nožné urobiť z akéhokoľvek telefónu vrátane tlačidlového), QR kódom alebo sa rovnako ako doteraz už takmer 3000 Košičanov zaregistrujú pre vydanie rezidentskej parkovacej karty.

Plaťte mestu

„Ak to urobíte týmto spôsobom, peniaze Košičanov a návštevníkov mesta zostanú v Košiciach a neodtečú na účet bratislavskej firmy so zahraničnými akcionármi. Doterajší prevádzkovateľ nerešpektuje výzvu mesta, aby vyradil z prevádzky svoje parkomaty a nevyberal parkovné na našich závorových parkoviskách, čím porušuje právne predpisy.“

Mesto Košice si preto bude vymáhať už zaplatené parkovné z parkovacích automatov EEI. Vodičov upozorňuje, že ak sa predsa len rozhodnú zaplatiť parkovné spoločnosti EEI, budú musieť doklad o tom nechať kvôli kontrole dostatočne dobre viditeľný za oknom svojho automobilu.

„Všetkým tým, ktorí zaplatia parkovné akýmkoľvek iným už spomínaným spôsobom, takáto povinnosť odpadá. Naozaj odteraz nevidím žiaden dôvod využívať parkovacie automaty, keď zaslanie SMS správy z pohodlia vlastného auta je podstatne jednoduchšou formou a navyše cenovo je to rovnaké, lebo sa odstráni doterajšia prirážka.“

„V súčasnosti však najprv na základe získaných dát musíme zanalyzovať celý systém a až potom môžeme aj za účasti odbornej verejnosti určiť, v akom rozsahu môžeme aktualizovať celkovú koncepciu parkovania. Aj z tohto dôvodu teraz nemôžeme meniť štruktúru a ani ďalšie parametre parkovacích kariet.“

Najvýznamnejšie zmeny v návrhu novely VZN

 • * Ruší sa prirážka vo výške 20 percent pri úhradu základného parkovného prostredníctvom SMS.
 • * V prípade zatiaľ ešte platnej karty od EEI a už vydanej karty mestom Košice, sa doba platnosti novej karty zmení tak, že 1. deň jej platnosti bude nadväzovať na posledný deň platnosti karty od EEI.
 • * Mesto bude akceptovať aj nateraz platné pôvodné karty vydané EEI v čase do 31. decembra 2018.
 • * Držiteľ takejto karty, resp. platiteľ parkovného do automatu EEI je ich povinný umiestniť čelné sklo auta tak, aby sa zvonku dali prečítať všetky údaje o vozidle nachádzajúce sa prednej strane karty.
 • * Aj držiteľ pôvodnej karty od EEI vydanej len v elektronickej podobe, je povinný doklad o jej zaplatení alebo vydaní umiestniť na čelné sklo auta, aby zvonku boli čitateľné všetky potrebnú údaje.
 • * Ak údaje z týchto kariet nebude možné overiť, bude sa to považovať za nezaplatené parkovanie.
 • * Držiteľ karty od EEI si ju môže zjednodušene preregistrovať do 31. marca 2019. Ak to urobí, odpadne mu povinnosť mať kartu alebo doklad o jej zaplatení umiestnení pod čelným sklom v aute.
 • * Od doby účinnosti VZN (16. február 2019) sa až do 31. marca 2019 dočasne zjednodušuje spôsob preukazovania podmienok na vydanie parkovacích kariet. Bližšie podrobnosti zverejníme na stránke parking.kosice.sk a na úradnej tabuli.
 • * Pri vydávaní rezidentských kariet za 5 eur pre seniorov od 62 rokov sa už nebude brať do úvahy skutočnosť, či žiadateľ poberá starobný dôchodok a podmienka maximálneho mesačného príjmu.
 • * Čas základnej úhrady parkovného sa skracuje na polovicu z jednej hodiny na 30 minút. Za každú začatú polhodinu sa v I. tarifnom pásme bude platiť 0,75 eura namiesto súčasných 1,50 eura. V II. tarifnom pásme sa základná sadzba zníži zo súčasného 1 eura na 50 centov.
 • * Mení sa platba za rezidentský parkovací lístok v elektronickej podobe prostredníctvom SMS alebo QR kódu umožňujúci parkovať na rezidentských miestach v rezidentských lokalitách. Vodič tak zaplatí namiesto 50 centov za každú začatú hodinu len 25 centov za každú začatú polhodinu.
 • * Opäť sa pristúpi k možnosti vydávania kariet len v elektronickej podobe v prípade, ak to bude vhodné z technických dôvodov. Evidenčné čísla vozidiel viazaných na tieto karty už bude môcť bez problémov skontrolovať Mestská polícia.
 • * Obyvatelia žijúci v centrálnej mestskej zóne budú mať dočasne možnosť parkovať aj na tých uliciach, ktoré susedia s jednou z troch ulíc uvedených na rezidentskej parkovacej karte.
 • * Počas sobôt už nebude potrebné platiť za parkovanie na parkoviskách v rezidentských lokalitách, pri ktorých sú parkomaty EEI. Bezplatné budú aj parkoviská pri OC Merkúr, na Festivalovom námestí, pri Jumbo centre, v okolí Angels arény a parkoviská na Južnej triede.
Zdroj: kosice.dnes24.sk