Webnoviny - Rôzne

Projekt Hornád má prispieť k ochrane pred povodňami

Košický a Prešovský samosprávny kraj v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom a SHMÚ realizuje projektu Hornád.

Foto: archív; SITA/Michal Lichanec (WEBNOVINY) – Hlavnými praktickými výstupmi tohto projektu je presnejšie určenie záplavových oblastí vo vybraných častiach povodia rieky Hornád na území Košického a riekach Prešovského kraja, doplnenie dokumentácie územného plánovania na regionálnej úrovni a dokumenty pre krízový manažment.

Projekt bol financovaný z finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR. Rozpočet dosiahol 372 189 eur, vrátane 15 % zo štátneho rozpočtu SR.

Ako informovala hovorkyňa Košického samosprávneho kraja Soňa Jakešová, cieľom projektu je priniesť nielen projektovým partnerom, ale aj zodpovedným pracovníkom samospráv a verejnosti informácie o možnom povodňovom riziku so zámerom minimalizovať povodňové škody. Výstupom je aj vytvorenie mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika.

Až 240 kilometrov vodných tokov

Projekt je svojím územným rozsahom na Slovensku jedinečný. Geodeticky bolo zameraných viac ako 830 priečnych profilov a hydrodynamicky modelovaných viac ako 240 km vodných tokov. Výsledky sú spracované vo forme máp a textov.Foto: Ilustračné foto SITA/Ivan Fleischer

Budú osožné pre pracovníkov v oblasti rozhodovacích, schvaľovacích a plánovacích procesov. Zostavené matematické modely budú pripravené na použitie pri preverovaní vplyvu plánovaných investícií – priehrad, nádrží, poldrov, hrádzí na povodňové situácie v regióne.

Kraj získané výstupy z projektu ponúkne štátnej správe pre potreby územného a stavebného konania plánovaných stavieb a samosprávam miest a obcí, ktoré ich budú môcť využiť pre územné plány obcí a miest.

Výsledky z projektu môžu byť silným argumentom pri plánovacom, povoľujúcom, či schvaľovacom procese ďalšej výstavby. Podklady z projektu môžu poslúžiť aj pri revitalizácii povodí, na presnejšie určenie vhodných lesno-technických a agrotechnických opatrení v povodí rieky Hornád. Najmä tých, ktoré sú zamerané na spomalenie odtoku povrchovej vody z povodia zo zrážok. Pomôcť môžu aj pri presnejšej identifikácii potreby úprav tokov v budúcnosti.

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM