Andrea Mesarčíková Rôzne

ŠKOLSTVO: Začínajúci učitelia si môžu zobrať výhodnú pôžičku

Učitelia si môžu prilepšiť výhodnou pôžičkou z Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov. Požičať si môžu 8298,48 eura s úrokovou sadzbou štyri percentá.

Splatiť ju treba do 15 rokov.
Ak dlžník odpracuje v školstve päť rokov, odpíše sa mu zo základu pôžičky 829,85 eura. Tí, ktorí venujú práci v školstve dvojnásobok, teda 10 rokov, si odpíšu dvakrát toľko.
O pôžičku môže požiadať len začínajúci pedagóg. Podmienkou je, aby od ukončenia vysokoškolského štúdia v učiteľských študijných odboroch uplynuli najviac tri roky.
„Žiadateľ písomne požiada fond o zaradenie do zoznamu žiadateľov do 10. októbra kalendárneho roku,“ povedal TASR riaditeľ fondu Ľubomír Zburín. Všetky dôležité informácie sa záujemcovia dozvedia z internetovej stránky www.spf.sk. Prednostne pridelí peniaze fond manželom učiteľom.
Žiadosť o pôžičku sa prerokúva v rade fondu po prehodnotení splnených podmienok až po 20. októbri nasledujúceho roka. Ak rada fondu schváli žiadosť, riaditeľ fondu oznámi túto skutočnosť žiadateľovi na účel uzavretia zmluvy o pôžičke najneskôr do 20. novembra.
Do lehoty splatnosti sa nezapočítava napr. čas materskej dovolenky, ak na ňu dlžník nastúpi do piatich rokov od skončenia štúdia. Do času odpracovaných rokov sa započítava čas trvalej invalidity.
Sankcia v podobe zvýšení úrokovej sadzby o dve percentá čaká toho, kto sa omešká so zaplatením mesačnej splátky.

Zdroj TASR

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie