Správy

Štátna vedecká knižnica obmedzuje služby verejnosti pre zlý stav budov

Vstup do niektorých depozitov bude prísne obmedzený, aby nebolo ohrozené zdravie a životy zamestnancov knižnice.

Ilustračný obrázok k článku Štátna vedecká knižnica obmedzuje služby verejnosti pre zlý stav budov
Zdroj: TASR

Štátna vedecká knižnica (ŠVK) v Košiciach obmedzí svoje služby pre verejnosť aj vzhľadom na zlý technický a technologický stav budov, v ktorých uchováva knihy a časopisy.

Nevyhovujúce klimatické podmienky

V nevyhovujúcich podmienkach sa v súčasnosti nachádza až 23 percent z celkového počtu takmer 2.165.000 doku­mentov, ktoré knižnica sprístupňuje, spravuje a uchováva pre budúce generácie.

Ďalších 28 percent bude podľa tejto inštitúcie za krátky čas ohrozených z dôvodu nevyhovujúcich klimatických podmienok v depozitoch.

V súčasnosti sa zbierkové fondy nachádzajú v piatich objektoch v centre Košíc, z ktorých štyri sú národnými kultúrnymi pamiatkami a nevyhnutne vyžadujú obnovu a rekonštrukciu.

Ani jeden z objektov nebol pôvodne určený pre účely knižnice a uchovávania takýchto rozsiahlych zbierok, ani rokmi obnovovaný z dôvodu meniacich sa úloh knižníc či nasadenia nových technológií.

Dnes vyžadujú budovy podľa vedenia ŠVK okamžitú sanáciu, aby sa zastavila degradácia a ničenie kultúrneho dedičstva a aby nedošlo k ohrozeniu zamestnancov pracujúcich v daných priestoroch na dennej báze.

Otvorená je od 13. mája

„Musíme chrániť našich zamestnancov, ktorí zabezpečujú prísun požadovaných dokumentov z najviac ohrozených a verejnosti neprístupných depozitov. Preto sme nútení obmedziť vstup do týchto priestorov a aj týmto upozorniť verejnosť na to, že vo vnútri našich budov sú vlhké a plesnivé steny, zastaraná elektroinštalácia a niekde aj nevyhovujúca statika,“ povedala riaditeľka knižnice Darina Kožuchová.

Cieľom knižnice je podľa nej nájsť staticky a technologicky vyhovujúce priestory na presťahovanie časti knižničného fondu a postupná obnova a rekonštrukcia bu­dov.

„Moderné knižnice sú priestormi s voľne prístupnými regálmi kníh, otvoreným a bezbariérovým prístupom, samoobslužnými technológiami a informačnými systémami na báze umelej inteligencie a my sa denne boríme s plesňami, prerážajúcou kanalizáciou, odvlhčovaním suterénov starých budov, vypadávajúcou elektroinštaláciou, nevyhovujúcou dnešným štandardom, padajúcimi omietkami a haváriami rôzneho druhu. Pritom minimálne budova na Hlavnej ulici by mohla byť vzhľadom na svoju polohu, interiéry i naplnenie hodnotným obsahom veľmi vyhľadávaným a pozývajúcim verejným priestorom,“ skonštatovala Kožuchová.

Požiadavky čitateľov na neprístupné dokumenty z ohrozených depozitov sa knižnica bude snažiť získať z iných slovenských knižníc v rámci medziknižničnej výpožičnej služby.

„Budeme sa neustále usilovať o akékoľvek riešenie, ktoré pomôže zlepšiť tento stav, a preto prosíme čitateľskú verejnosť o pochopenie a podporu,“ dodala riaditeľka.

Po uvoľnení opatrení proti šíreniu nákazy novým koronavírusom začala ŠVK poskytovať služby v značne obmedzenom režime od 13. mája.

Knižnicu podľa jej údajov ročne navštívi okolo 90.000 návštev­níkov, ktorí si v minulom roku vypožičali viac ako 281.000 dokumentov.

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie