Trolejbusy v Košiciach: Môžeme niekedy očakávať ich návrat?

Prevádzka trolejbusovej dopravy v Košiciach je dlhšiu dobu pozastavená. Aké má ďalej mesto s trolejbusmi plány?

Lenka Fedorová
Ilustračný obrázok k článku Trolejbusy v Košiciach: Môžeme niekedy očakávať ich návrat?
Zdroj: TASR

Rozsiahla rekonštrukcia električkových tratí v rokoch 2014 – 2015 zavŕšila v Košiciach postupné utlmovanie prevádzky trolejbusovej dopravy. Podľa výročnej správy DPMK sa pred pozastavením prevádzky trolejbusy podieľali na celkových prepravných výkonoch mestskej hromadnej dopravy šiestimi percentami.

Napriek pozastaveniu prevádzky však k oficiálnemu zrušeniu tohto typu dopravy zatiaľ nedošlo. Aký je aktuálny stav?

Dopravný podnik v súčasnosti na trolejbusových linkách vykonáva dopravné služby v rozsahu udelenej licencie náhradnými vozidlami. Dôvodom má byť najmä vyššia kvalita poskytovaných služieb a efektívnosť po ekonomickej stránke. Vedenie mesta o tom informovalo v odpovedi na interpeláciu košického mestského poslanca Miloša Ihnáta.

„Ďalší rozvoj tejto trakcie je možný iba v prípade, ak na nevyhnutné investície budeme môcť čerpať fondy EU,“ uvádza sa ďalej v odpovedi.

Čerpanie fondov EU je podľa vedenia mesta dôležité z dôvodu nákupu nových vozidiel, ale aj na rekonštrukciu a modernizáciu trakčnej siete, napájacích a spätných káblov, stožiarov aj modernizáciu meniarní, ktoré boli spustené do prevádzky v roku 1993 a sú fyzicky a morálne zastarané.

„Prehodnotenie licencie bude realizované po definitívnom rozhodnutí možnosti čerpania eurofondov na trolejbusovú dopravu,“ informuje vedenie mesta.

Ako sa však v odpovedi ďalej uvádza, pre DPMK nie je trolejbusová doprava preferovaným spôsobom prepravy cestujúcich. Financie budú v najbližšom období smerovať do preferovaných trakcií v poradí električky, autobusy (elektrobusy) a na záver trolejbusy.

Foto: Ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk