Eva Mikulová Správy

Umrel významný profesor Július Vajó

Smutná správa z medicínskych kruhov. Dňa 7. augusta nás opustil vo veku 82 rokov emeritný profesor II. chirurgickej kliniky UNLP Július Vajó.

Ilustračný obrázok k článku Umrel významný profesor Július Vajó
Zdroj: UPJŠ

Ako informuje Univerzitná nemocnica Luisa Pasteura v Košiciach, vo veku 82 rokov umrel v piatok 7. augusta profesor Július Vajó.

Prof. Vajó sa narodil v dedinke Kopčany v okrese Michalovce. Za zásluhy o rozvoj zdravotníctva, profesionálny a ľudský prístup k svojej práci bol ocenený viacerými významnými oceneniami.  

Pán profesor pôsobil ako krajský chirurg východoslovenského kraja i ako hlavný odborník pre chirurgiu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Bol členom akademickej obce na UPJŠ v Košiciach, členom Spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia a členom komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore chirurgia.

Vo veľkej miere sa zaslúžil o zavádzanie trvalej kardiostimulácie v liečbe porúch srdcového rytmu, nových angiochirurgických a operačných techník, kolorektálnej chirurgie a endokrinochirur gi­e.

Vedecká rada UPJŠ v Košiciach mu v novembri 2012 udelila čestný titul Profesor emeritus.

Česť jeho pamiatke

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie