Eva Mikulová Rôzne

Univerzitná nemocnica považuje zlé hodnotenie za nie veľmi objektívne. Prečítajte si ich vyjadrenie

Dostali sme reakciu Univerzitnej nemocnice na nelichotivé umiestnenie v hodnotení Ineko, v ktorom skončili na poslednom mieste. Upozorňujú na svoje špeciálne postavenie.

Ilustračný obrázok k článku Univerzitná nemocnica považuje zlé hodnotenie za nie veľmi objektívne. Prečítajte si ich vyjadrenie
Zdroj: TASR

„V prvom rade chceme vyjadriť ľútosť s výsledkom tohtoročného hodnotenia INEKO. Je ale potrebné si uvedomiť, že Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach má v spoločnosti iné postavenie ako väčšina nemocníc na Slovensku a lieči aj pacientov s náročnými diagnózam, o čom svedčí aj Case Mix Index, nie len ľahšie stavy, ako je to v mnohých iných zdravotníckych zariadeniach,“ píše sa v oficiálnej reakcii nemocnice. 

Mrzí ich nízky index transparentnosti

Index transparentnosti sa podľa nemocnice skladá z mnohých ukazovateľov, ako napríklad aké informácie poskytujú nemocnice na svojich webových stránkach o čakaní na liečbu, o poskytovaných zákrokoch a liečebných metódach, o lekároch, o právach pacienta a iné, teda neznamená nehospodárne vynakladanie zdrojov. 

„Zároveň sa však treba zmieniť, že v rámci jeho štruktúry dosahujeme nadpriemerné či vysoké hodnotenie napríklad v ukazovateľoch ako informácie o právach pacienta, postup pri hospitalizácií, informácie o návštevných hodinách či mnohých iných,“ vysvetľuje hovorkyňa UNLP Ivana Stašková a dopĺňa:

„Čo sa týka príčin postavenia našej nemocnice v tohtoročnom rebríčku INEKO, tých je teda niekoľko. Jednou z hlavných je, že univerzitné nemocnice plnia niekoľko dôležitých a nezastupiteľných funkcií,  čo má za následok, že často súčasne riešime viacero nahromadených problémov. Pritom v univerzitných nemocniciach dochádza nielen k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ale aj k výuke  a výchove budúcich lekárov či zdravotných sestier a v neposlednej rade aj k riešeniu otázok v oblasti  výskumu, vedy a ich aplikácie v praxi.“

Vysoké prevádzkové náklady

Negatívny vývoj  výsledkov hospodárenia  a celkovú zadĺženosť UNLP Košice je spôsobený výrazným nepomerom medzi prevádzkovými nákladmi vynaloženými na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a bežnými príjmami, ktoré za činnosť získavajú. 

Musíme dodržiavať personálne normatívy, rast cien, zákonné úpravy platov lekárov a zdravotníckeho personálu. „A vysoký podiel fixných nákladov  pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vedú k tomu, že tempo rastu prevádzkových nákladov je stále vyššie ako tempo rastu tržieb, čo nám už dlhodobo nedovoľuje  znižovať  prevádzkové straty  a smerovať  tak k vyrovnanému hospodáreniu.  Plošná maximalizácia úspor na nákladovej strane sa zrejme nezaobíde bez toho, aby nedošlo k zníženiu úrovne, resp. rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Určite je teda k dosiahnutiu vyrovnaného hospodárenia potrebné aj zreálnenie úhrad za zdravotnú starostlivosť,“ vysvetľuje I. Stašková.

Podania na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Za rok 2017 bolo v nemocnici podaných 52 sťažností na UDZP. „Z toho ale opodstatnené boli len štyri. UNLP Košice ročne vykoná 700 tisíc ambulantných vyšetrení a hospitalizuje vyše 50 tisíc pacientov, v prepočte je to teda len cca 0,01 % nespokojných pacientov,“ dodáva I. Stašková.

Zdroj: kosice.dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie