UPJŠ oslavuje 50.výročie založenia

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach včera oslávila svoje nádherné jubileum. Slávnostné podujatie pri príležitosti 50. výročia založenia Šafárikovej univerzity malo veľmi pestrý program.

Michaela Gálová

21.septembra pocítili veľkolepé oslavy všetci študenti, pretože im rektor Ladislav Mirossay, pri príležitosti osláv 50.výročia založenia, udelil rektorské voľno. Treba podotknúť, že táto univerzita bola jednou z mála na Slovensku, ktorá prešla akreditáciou. V súčasnom období má univerzita lekársku, prírodovedeckú, právnickú, filozofickú fakultu a fakultu verejnej správy. Najstaršou je lekárska fakulta, najmladšou filozofická. Hlavnou náplňou univerzity je poskytovať trojstupňové vysokoškolské vzdelávanie. Pôsobí tu 69 profesorov z celkového počtu 529 vysokoškolských pedagógov. Oslavy výročia vyvrcholia 24.septembra, kedy sa bude konať reprezentačný ples UPJŠ.

Tento článok nie je možné komentovať.