Lenka Fedorová Samospráva Samospráva

V Košickom kraji vznikne päť nových elokovaných pracovísk stredných škôl: Jedno z nich aj v meste

V Košiciach by malo od nového školského roka vzniknúť nové elokované pracovisko strednej školy. Určené bude najmä pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Ilustračný obrázok k článku V Košickom kraji vznikne päť nových elokovaných pracovísk stredných škôl: Jedno z nich aj v meste
Zdroj: TASR

V Košickom kraji by malo od nového školského roka pribudnúť päť nových elokovaných pracovísk stredných odborných škôl. Vzniknú v Košiciach, v obciach Bystrany, Rudňany okres Spišská Nová Ves, Viničky (okres Trebišov) a Blatné Remety (okres Sobrance). Schválilo to dnes Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK).

V Košiciach pôjde o súčasť Strednej odbornej školy (SOŠ) Jána Bocatia Košice a SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Košice

Žiadosť o zaradenie elokovaných pracovísk do siete škôl a školských zariadení od 1. septembra musí ešte schváliť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V rámci stredných škôl v pôsobnosti košického samosprávneho kraja je aktuálne elokovaných pracovísk 36. Vzdelávanie v nich prebieha predovšetkým u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí neukončili úspešne základnú školu. Im je určené štúdium v prevažnej miere v dvojročných učebných odboroch, v ktorých majú možnosť získať nižšie stredné odborné vzdelanie.

Ide o odbory praktická žena, stavebná výroba, spracúvanie dreva, poľnohospodárska výroba, strojárska výroba, výroba konfekcie a lesná výroba. „Zriaďovanie elokovaných pracovísk zvyšuje dostupnosť vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v blízkosti ich miesta bydliska, čím zlepšuje sociálnu rovnosť vo vzdelávaní a umožňuje žiakom získavať ďalšie kompetencie potrebné pre život v spoločnosti," uviedol Úrad KSK v materiáli pre krajských poslancov.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie