Správy

V Turni nad Bodvou sa budú záujemcovia učiť za šičky a stavebných robotníkov

V obci Turňa nad Bodvou bude od septembra pôsobiť škola poskytujúca žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia vzdelávanie v dvojročných učebných odboroch

Ilustračný obrázok k článku V Turni nad Bodvou sa budú záujemcovia učiť za šičky a stavebných robotníkov
Zdroj: Dnes24.sk

Pôjde o vysunuté pracovisko košickej strednej odbornej školy (SOŠ) technickej. Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) to schválilo na svojom júnovom zasadnutí.

Príjmu 12 dievčat a 12 chlapcov

Návrh na zriadenie elokovaného pracoviska SOŠ inicioval starosta Turne nad Bodvou Atila Oravecz. Obec s 3700 obyvateľmi má početnú marginalizovanú rómsku komunitu.

Mnohí z nej sú bez vzdelania alebo len so základným vzdelaním s minimálnym uplatnením sa na trhu práce, pričom tvoria vysoký podiel na celkovom počte nezamestnaných.

Elokované pracovisko bude sídliť v obecnej budove na Župnej ceste 172/10. Keďže SOŠ technická má schválený projekt na experimentálne overovanie prijímania žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím variant A, môže poskytovať vzdelávanie aj takýmto žiakom.

Zaradenie vysunutého pracoviska do siete škôl a školských zariadení ešte musí potvrdiť ministerstvo školstva.

V oboch odboroch otvoria v obci po jednej triede, miesto bude pre 12 chlapcov a 12 dievčat. „Podľa zriaďovateľa by to malo byť zabezpečené od 1. septembra. Žiakov máme, pretože sme boli na základnej škole, vypíšu prihlášky a keď budú splnené podmienky, vydáme rozhodnutie o prijatí. Celý cyklus zastrešuje starosta obce. Ide nám o to, poskytnúť týmto deťom vzdelanie, aby neostali doma, samozrejme, potom by im bolo treba poskytnúť aj zamestnanie,“ povedal riaditeľ SOŠ technickej na Kukučínovej ulici v Košiciach Ján Pituch.

Košická SOŠ vzdeláva žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na elokovaných pracoviskách od roku 2009.

Dosiaľ má desať takýchto pracovísk, a to v obciach Kecerovce, Bidovce, Družstevná pri Hornáde, Čaňa, Slanec, Kuzmice, Drahňov, Nová Polhora, Veľká Ida a na košickom sídlisku Luník IX.

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie