Samospráva

Vŕtať sa bude! Krajskí poslanci schválili 2,3 milióna eur na geotermálny vrt pre akvapark

Košický samosprávny kraj (KSK) zrealizuje geotermálny vrt v Čižaticiach pri Košiciach s účelom jeho využitia pre plánovaný akvapark.

Ilustračný obrázok k článku Vŕtať sa bude! Krajskí poslanci schválili 2,3 milióna eur na geotermálny vrt pre akvapark
12
Galéria

Krajské zastupiteľstvo na tento účel v pondelok 26. augusta vyčlenilo v rozpočte 2,3 milióna eur.

Poslanci zároveň schválili bezodplatné nadobudnutie 100-pecentného obchodného podielu v košickej spoločnosti GeoSurvey, ktorá je držiteľom prieskumného územia Čižatice – geotermálne vody.

Búrlivá diskusia kvôli vrtu

Spoločnosť založili zamestnanci Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity Košice (FBERG TUKE) v roku 2011 a doterajší spoločníci navrhli bezodplatný prevod svojich obchodných podielov na KSK.

Za konateľa spoločnosti za KSK poslanci schválili Ľudovíta Hintoša, vedúceho oddelenia energetiky úradu kraja. Projekt vrtu priblížil poslancom docent Ladislav Tometz z FBERG TUKE.

Výška investície na vrt vyvolala v zastupiteľstve viac ako hodinovú diskusiu.

Niektorí poslanci vyjadrili pochybnosť, či je nutné schvaľovať peniaze už teraz v plnej čiastke, keďže k realizácii vrtu dôjde najskôr budúci rok a v tomto roku by sa dali využiť prostriedky na opravu ciest či sociálnu oblasť.

Poslanec Ján Jakubov poukázal aj na otáznu podobu budúcej infraštruktúry v lokalite Čižatice a navrhol najprv SWAT analýzu, ktorá by určila silné a slabé stránky zámeru.

Obhajcovia návrhu zdôrazňovali, že ide o historickú investíciu do rozvoja kraja a zámer využiť veľký potenciál regiónu.

Predseda KSK Rastislav Trnka uviedol, že už pred vypísaním verejného obstarávania na dodávateľa vrtu by mali byť na projekt vyčlenené investičné prostriedky. Doplnil, že budúca infraštruktúra súvisiaca s akvaparkom sa bude odvíjať od výdatnosti geotermálneho prameňa.

Za úpravu krajského rozpočtu napokon hlasovalo 37 poslancov, proti nebol nikto a zdržalo sa 13 poslancov.

V lokalite budúceho vrtu KSK vlastní pozemky. Po zistení podmienok na využitie geotermálneho zdroja by mal akvapark následne vybudovať vybraný investor.

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie