Zrekonštruovali Neurologickú kliniku UNLP. Pacienti majú moderné izby

Rekonštrukcie zrealizovala UNLP v spolupráci s Občianskym združením pôsobiacim pri Neurologickej klinike. Materiál bol zakúpený z bežných finančných prostriedkov UNLP.

Eva Mikulová
Ilustračný obrázok k článku Zrekonštruovali Neurologickú kliniku UNLP. Pacienti majú moderné izby
Zdroj: UNLP

V rámci stavebných a inštalačných prác boli okrem opráv izieb a zariadení na osobnú hygienu vymenené aj rozvody elektroinštalácie vrátane nových svietidiel a vypínačov. Na izbách boli vymenené umývadla a batérie s doplnením nového obkladu a dlažieb. Celé pracovisko bolo vymaľované, a to vrátane obnovy náterov dverí, zárubní a vykurovacích telies.

Bezbariérové sociálne zariadenia

„Najdôležitejšie bolo zrekonštruovanie a vybudovanie nových a bezbariérových sociálnych zariadení. Rovnako dôležitá bola aj prestavba spoločnej kúpeľne na bezbariérovú, nakoľko  veľa našich pacientov má poruchy hybnosti, alebo sú úplne imobilní. Táto rekonštrukcia zlepší pracovné prostredie personálu kliniky a veríme, že príjemné prostredie a väčší komfort pacientov prispeje aj k zlepšeniu ich zdravotného stavu,“ uviedla zástupkyňa prednostky Lenka Josayová.

Neurologická klinika sa zameriava napríklad na liečbu cievnych mozgových príhod, Parkinsonovej choroby a jej príbuzných ochorení, epilepsie, porúch spánku, na liečbu demyelinizačných ochorení- hlavne sclerosis multiplex a ďalších ochorení nervového systému. Disponuje spolu 44 bežnými lôžkami a 6 lôžkami v časti JIS. Ročne je tu hospitalizovaných vyše 1 500 pacientov a ďalších vyše 28 000 ľudí je vyšetrených ambulantne.

Liečia náročné neurologické ochorenia

Ako uviedla prednostka kliniky Zuzana Gdovinová: „Mnohé z ochorení, ktoré u nás liečime, žiaľ vedú aj k zhoršenej hybnosti pacientov a preto bezbariérové priestory a dostupnosť sociálnych zariadení je pre nich jedna z kľúčových podmienok dosiahnutia čo najväčšej samostatnosti a tým aj kvality života počas hospitalizácie. Na našom pracovisku poskytujeme akútnu starostlivosť pacientom s cievnymi mozgovými príhodami, kde sme splnili náročné kritériá stanovené European Stroke Organisation (ESO), za čo sme získali v roku 2018 diamantové ocenenie ESO. Odvtedy sme rozšírili túto starostlivosť o logopedickú starostlivosť pre pacientov s cievnymi mozgovými príhodami a rozšírili sme tiež možnosti rehabilitácie v spolupráci s Oddelením rehabilitácie a fyzioterapie.“

Pracovisko poskytuje v spolupráci s Neurochirurgickou klinikou všetky typy liečby hlbokou mozgovou stimuláciou, teda liečbu Parkinsonovej choroby, tremoru a dystónie a venuje sa diferenciálnej diagnostike záchvatových stavov a epilepsie. Ako jedno z mála pracovísk na Slovensku realizuje videoEEG monitoring a má certifikované laboratórium pre diagnostike porúch spánku a bdenia. Na klinike je tiež druhé najväčšie centrum pre liečbu sclerosis multiplex.

Zdroj: UNLP
Zdroj: kosice.dnes24.sk